Firefox & Safari ökar sina marknadsandelar

Firefox har i november för första gången passerat en marknadsandel på 20 procent i Net Applications mätning av webbläsare. I november hade Internet Explorer en marknadsandel på 69,8 procent och Safari låg på 7,1 procent. Övriga webbläsare har en marknadsandel på 2,3 procent, Googles Chrome svarar för 0,8 procent.

webbläsare marknadsandel

I oktober förra året hade Internet Explorer en marknadsandel på nästan 80 procent (78,4 procent) och har sedan dess minskat med 11 procent till 69,8 procent i november 2008. Under samma period har Firefox ökat sin marknadsandel med 39 procent, från 15 till 20,8 procent.

Även Safari har ökat sedan oktober förra året. Då var marknadsandelen 5,1 procent mot 7,1 idag. Det är en ökning med 40 procent.

utveckling marknadsandel webbläsare

Leave a Reply