First screen, originally uploaded by jocke66.

De två nedre raderna är de som jag jobbar mest med, lägger störst
omsorg på. Och jag inser att de är nästan uteslutande sociala.
Internet är socialt, och ännu mycket mer så när det blir mobilt.