Hur desorienterad jag var när jag kom ut. Åtta våningar och två timmar senare…