Google dominerar mobilt sök

Google står för hela 61 procent av marknaden för mobilt internetsök i USA och är därmed klart störst. Det visar siffror från Nielsen Mobile. Google följs av Yahoo! med en marknadsandel på 18 procent och MSN med 5 procent. Tillsammmans svarar Google och Yahoo! för åtta av tio (79 procent) sökningar via mobilen.

mobilt sök marknadsandel usa

Både Google (65 procent) och Yahoo! (63 procent) har en majoritet av manliga användare, runt två tredjedelar av de som söker är män.

Googleanvändarna är de mest frekventa amvändarna av mobilt sök, med 9,0 sökningar per månad. Yahoo!-användarna är de tredje mest frekventa med 6,7 sökningar per månad.

1 thought on “Google dominerar mobilt sök”

Leave a Reply