Google växer fortfarande

Sakta men säkert växer Google fortfarande på sökmarknaden i USA. Enligt de senaste siffrorna från Hitwise stod Google för 72,4 procent av alla sökningar under mars 2009. Det är en ökning med 7,6 procent jmfört med mars 2008. Samtidigt tappar både Yahoo! Search och MSN Search.

Yahoo Search har en andel på 16,4 procent, vilket betyder att Yahoo! har minskat med 19 procent sedan mars 2008. Under samma period har MSN Search minskat med 17 procent och har idag en andel på 5,5 procent av sökningarna i USA.

sökmotorer marknadsandel
sökmotorer utveckling

Leave a Reply