Uppdatering: Richard Ingemann, @richardingemann, har samlat uppropet på sajten PSI-direktivet.se. Strålande. Därmed slutar jag uppdatera länklistan här. Nu kör vi!

Kära generaldirektörer, låt oss tillsammans göra världen bättre!

Ni sitter sedan många år tillbaka på stora mängder data som är intressant ur flera aspekter. Det handlar om information som vi skattebetalare redan betalt för. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. genom skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella. Men ofta har det varit förknippat med stora kostnader och svårtillgängliga lösningar. Äntligen ser vi en ändring komma till stånd.

Lagen vi väntat på sedan 2003...

Att vi entreprenörer kan ta del av denna information även elektroniskt har vunnit laga kraft sedan idag, den 1:a juli 2010. Den så kallade PSI-lagen (Prop. 2009/10:175) öppnar upp för stora möjligheter att skapa tjänster som förbättrar vardagen för oss alla.

Att ni själva sitter på kunskapen att förädla denna information i viss mån är mycket möjligt, rent av sannolikt, men om fler får möjlighet att jobba tillsammans så kommer garanterat resultaten att bli ännu bättre. Det saknas sannerligen inte internationella exempel på de effekter man får av att släppa publikt data tillgängligt för vidareutnyttjande.

Vi vill därför uppmana alla myndigheter och deras chefer att snarast börja arbeta i PSI-direktivets anda och uppfylla den intention som lagen speglar. Citerar från regeringskansliets sida om PSI – vidareanvändning av information:

”Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.”

För att detta ska bli verklighet krävs i praktiken ett API till era tjänster. Vi vill därför med detta brev uppmärksamma er på behovet av att ni skyndsamt öppnar upp en sådan möjlighet. Först då kan vi börja jobba på allvar, och först då kan både ni, vi, lagstiftarna och samhället se den fulla nyttan av den utveckling som startar nu. Vi är många som är villiga att hjälpa till, så se det här brevet också som en utsträckt hand. Dialogen är igång, nu är bollen er.

Ovanstående text är i huvudsak författad av Jonas Lejon (ansvarig bland annat för tjänsten govdata.se), bearbetad av Joakim Jardenberg (bland annat projektledare för Makten och Öppenheten) och helt fri att kopiera, bearbeta och vidarebpublicera enligt CC0 (det är en nolla, även om det inte ser så ut…).

För egen del ser jag stor potential i den lag som nu börjar gälla. Men jag är samtidigt orolig för de möjligheter till undantag som den öppnar för. Det är därför viktigt att vi håller trycket uppe så myndigheterna agerar i lagens anda, och att vi (i värsta fall) inte tvekar att överklaga till förvaltningsrätten om vi anser att man inte gör tillräckligt. Vi måste göra det enklare att följa PSI-direktivet och mer obekvämt att arbeta mot det.

Tycker du det är viktigt att vi får ökade möjligheter för medborgarjournalistik och insyn i myndigheternas verksamhet (se tex mitt kapitel ur Politik 2.0, govdata och opengov) likväl som helt nya möjligheter för kommersiella tjänster så får du gärna plocka upp den här tråden.

Uppdaterat för att förtydliga: Vill du se ett konkret exempel där PSI-direktivet kan komma att göra skillnad rekommenderar jag den här genomgången av Staffan Malmgren. Den målar bakgrunden till Magnus Betnérs hyllande inlägg – som är medborgarjournalistik i sin prydo.

Håller den här listan uppdaterad: