Idag firar vi PSI-direktivet – Öppet brev till generaldirektörer och andra myndighetschefer

Uppdatering: Richard Ingemann, @richardingemann, har samlat uppropet på sajten PSI-direktivet.se. Strålande. Därmed slutar jag uppdatera länklistan här. Nu kör vi!

Kära generaldirektörer, låt oss tillsammans göra världen bättre!

Ni sitter sedan många år tillbaka på stora mängder data som är intressant ur flera aspekter. Det handlar om information som vi skattebetalare redan betalt för. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. genom skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella. Men ofta har det varit förknippat med stora kostnader och svårtillgängliga lösningar. Äntligen ser vi en ändring komma till stånd.

Lagen vi väntat på sedan 2003...

Att vi entreprenörer kan ta del av denna information även elektroniskt har vunnit laga kraft sedan idag, den 1:a juli 2010. Den så kallade PSI-lagen (Prop. 2009/10:175) öppnar upp för stora möjligheter att skapa tjänster som förbättrar vardagen för oss alla.

Att ni själva sitter på kunskapen att förädla denna information i viss mån är mycket möjligt, rent av sannolikt, men om fler får möjlighet att jobba tillsammans så kommer garanterat resultaten att bli ännu bättre. Det saknas sannerligen inte internationella exempel på de effekter man får av att släppa publikt data tillgängligt för vidareutnyttjande.

Vi vill därför uppmana alla myndigheter och deras chefer att snarast börja arbeta i PSI-direktivets anda och uppfylla den intention som lagen speglar. Citerar från regeringskansliets sida om PSI – vidareanvändning av information:

”Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.”

För att detta ska bli verklighet krävs i praktiken ett API till era tjänster. Vi vill därför med detta brev uppmärksamma er på behovet av att ni skyndsamt öppnar upp en sådan möjlighet. Först då kan vi börja jobba på allvar, och först då kan både ni, vi, lagstiftarna och samhället se den fulla nyttan av den utveckling som startar nu. Vi är många som är villiga att hjälpa till, så se det här brevet också som en utsträckt hand. Dialogen är igång, nu är bollen er.

Ovanstående text är i huvudsak författad av Jonas Lejon (ansvarig bland annat för tjänsten govdata.se), bearbetad av Joakim Jardenberg (bland annat projektledare för Makten och Öppenheten) och helt fri att kopiera, bearbeta och vidarebpublicera enligt CC0 (det är en nolla, även om det inte ser så ut…).

För egen del ser jag stor potential i den lag som nu börjar gälla. Men jag är samtidigt orolig för de möjligheter till undantag som den öppnar för. Det är därför viktigt att vi håller trycket uppe så myndigheterna agerar i lagens anda, och att vi (i värsta fall) inte tvekar att överklaga till förvaltningsrätten om vi anser att man inte gör tillräckligt. Vi måste göra det enklare att följa PSI-direktivet och mer obekvämt att arbeta mot det.

Tycker du det är viktigt att vi får ökade möjligheter för medborgarjournalistik och insyn i myndigheternas verksamhet (se tex mitt kapitel ur Politik 2.0, govdata och opengov) likväl som helt nya möjligheter för kommersiella tjänster så får du gärna plocka upp den här tråden.

Uppdaterat för att förtydliga: Vill du se ett konkret exempel där PSI-direktivet kan komma att göra skillnad rekommenderar jag den här genomgången av Staffan Malmgren. Den målar bakgrunden till Magnus Betnérs hyllande inlägg – som är medborgarjournalistik i sin prydo.

Håller den här listan uppdaterad:

21 thoughts on “Idag firar vi PSI-direktivet – Öppet brev till generaldirektörer och andra myndighetschefer”

 1. Jag jobbar i en myndighet som kan tillhandahålla mycket information och jag håller med om att skapadet av informationen är finansierad med skattepengar och därmed borde vara fritt att använda. Det kan vara en god princip. MEN det är inte principer och rättvisepatos som driver marknadens önskemål om detta, det är möjligheten att tjäna pengar, och det är en annan sak. Det gamla slagordet “marknaden kan göra bättre” har vi sett praktiseras i skolor och omsorg ett tag nu och resultatet är INTE vad skattebetalarna förväntade sig.  Det är ett genomskinligt och genomskådat svepskäl för att man vill skapa nya marknader att skörda guld ifrån. Vad är det för moralisk rätt i att några personer ska kunna använda gemensamt finansierade tillgångar för att tjäna pengar till sig själva ?

  Dessutom ser jag två stora problem:

  – Säkerhetsfrågor… det finns ingen gräns för hur människor kan utnyttja till synes harmlös information i dåliga syften. Vi kan inte ens föreställa oss alla möjligheter. Ett verkligt exempel som jag varit med om är pedofilen som begärde ut information om i vilka fastigheter det bodde barn i viss  ålder. Vi hade den informtionen för att planera skolskjutsar…och tvingades lämna ut den

  – Kostnader.  Att lämna ut information elektroniskt kräver rejält mycket mer än ett “API”.  Både i form av tekniska installationer och hantering.  Själva “API-et” är inte heller gratis. Vem betalar det ?  Om vi får ta betalt till självkostnadspris så a la bonheur, då är den saken OK. Men så vill ni ju inte ha det, ni vill ha råvaran så billigt som möjligt, alltså gratis. Skattebetalarna får betala en massa pengar EN GÅNG TILL för att deras information ska kunna lämnas ut och användas av någon som i sin tur tjänar pengar på den. Där tycker jag man hamnar rejält snett.

  //Jonas Wiman

  Reply

Leave a Reply