Internetpubliken ökar mest i Ryssland

Internetpubliken i Ryssland ökar mest, enligt siffor från comScore som tittat på internetpenetrationen i Europa. Sedan juni 2007 har antalet användare i Ryssland ökat med 27 procent till 17,5 miljoner. I Europa ökade antalet internetanvändare under samma period till 241,8 miljoner, en ökning med 8 procent. Också Frankrike (upp 21 procent), Spanien (+15 procent) och Irland (+15 procent) ökar mycket.

internetpenetraionen i Europa

Nederländerna har den högsta internetpenetrationen i Europa med 82 procent av befolkningen online i juni 2008, följt av de nordiska länderna Danmark (77 procent), Sverige (76 procent), Norge (76 procent) och Finland (69 procent).

Tyskland är det land i Europa med flest användare, hela 35 miljoner användare. Men fortfarande är det mindre än hälften av Tysklands befolkning som är uppkopplade.

Leave a Reply