Europa

Internetanvändare i Europa

Enligt comScore har Tyskland flest antal internetanvändare i Europa med 40 miljoner användare i april 2009. Strax efter följer Storbritannien med 37 miljoner användare och Frankrike med 36 miljoner användare. Men som andel av befolkningen (15 år eller äldre) så hamnar inga av dessa länder i topp. T ex var det endast 56 procent av tyskarna som … Read more

Facebook ökar 314 procent i Europa

Under det senaste året har antalet unika besökare till Facebook i Europa ökat med 314 procent. Från 24,1 miljoner i februari 2008 till nästan 100 miljoner i februari i år. I comScores siffror rankas Facebook som det största sociala nätverket i Europa. Flest antal besökare kommer ifrån Storbritannien; 22,7 miljoner unika besökare. Men de största … Read more

211 miljoner européer besökte något socialt nätverk i december

Enligt comScore besökte 211 miljoner av Europas 283 miljoner internetanvändare en social nätverkssajt under december 2008, vilket motsvarar 75 procent. Det visar siffror. Bland de 16 länder som comScore tittat på hamnar Sverige i mitten. Med en räckvidd för sociala nätverk på 65 procent bland internetanvändare. I topp ligger Storbritannien på 80 procent och Spanien … Read more

Sociala nätverk via mobilen upp 152 procent

Enligt comScore fanns det i november 2008 12,1 miljoner användare av sociala nätverk i mobilen i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Det är en ökning med 152 procent jämfört med november 2007. Storbritannien har den högsta andelen användare av sociala nätverk i mobilen. 9,2 procent av mobilanvändarna använde sociala nätverk i mobilen. Den andelen … Read more

Om fyra år kommer var femte mobilanvändare i Europa ha flatrate för datatrafik i mobilen

Enligt JupiterResearch är det endast fyra procent av mobilanvändarna i Europa som har ett flatrate-abonnemang för datatrafik idag. Dessa användare betydligt aktivare än genomsnittet; bland annat använder 34 procent av dessa sök i mobilen under en vecka jämfört med endast 5 procent av samtliga mobilanvändare. Men eftersom flatrate-erbjudande från operatörerna blir fler och bättre kommer … Read more

Internetpenetrationen i Europa – prognos

2013 kommer 71 procent av alla européer att vara online, enligt JupiterResearch. Dessa 71 procent motsvarar 289,6 miljoner internetanvändare. Tillväxten börjar nu avta eftersom vi närmar oss en mättnad. Men fortfarande kommer tillväxten vara stor i länder med lägre penetration, som Spanien, Portugal och Grekland. I år beräknas nästan två tredjedelar (64 procent) av européerna … Read more

Sociala nätverk i Storbritannien, Tyskland och Frankrike

Jupiter Research har tittat på hur användningen av sociala nätverk ser ut i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Mellan 2006 och 2007 växte antalet användare snabbt. Till stor del beroende på att MySpace släppte lokala versioner från 2006 och att Facebook öppnade upp för fler än studenter i september 2006. I september 2008 uppgav 16 procent … Read more

55 procent av internetanvändarna i Europa är online varje dag

European Interactive Advertising Association (EIAA) har återigen genomfört sin undersökning Mediascope. I den senaste rapporten konstaterar man att 178 miljoner européer är online varje vecka, det motsvarar 60 procent av hela befolkningen. Över hälften (55 procent) av internetanvändarna är online varje dag. Och både Danmark (64 procent) och Sverige (62 procent) ligger i topp när … Read more

Nästan tre av fyra européer online 2012

Förra året var internetpopulationen i Europa 225,4 miljoner, enligt JupiterResearch. Och enligt deras prognos kommer internetpopulationen att öka med 21 procent till 2012, och uppgå till 273,5 miljoner. Det motsvarar 71 procent av av hela befolkningen. Den största ökningen kommer att ske bland de äldre. Från 79 miljoner 2007 till 114,2 miljoner 2012. Det är … Read more

Penetration av bärbara datorer i Europa

JupiterResearch har tittat på de europeiska hushållens tillgång till datorer. I år har 71 procent av hushållen i Västeuropa någon typ av dator och 43 procent har en bärbar dator. Tillväxten kommer framför allt att ske bland de bärbara datorerna. 2013 kommer två tredjedelar (65 procent) av hushållen i Västeuropa ha en bärbar dator. Det … Read more

Internetpenetrationen i Europa – öst & väst

I slutet av förra året var internetpenetrationen i centrala och östra Europa (CEE) 38, enligt en undersökning som JupiterResearch har gjort. Internetpenetration i CEE är ungefär en tredjedel lägre än i Västeuropa, internetpenetrationen var 57 procent. 2007 låg internetpenetrationen i CEE på samma nivå som Västeuropa låg på 2002. Dock kommer skillnaderna att minska inom … Read more

Var tredje besök sker med Firefox

Sedan januari 2007 har Firefox ökar sin användarandel i Europa med 34 procent (7,8 procentenheter), enligt XiTi Monitor. Firefox har nu en andel på 31 procent i Europa. Internet Explorer ligger i topp med 60 procent av besöken, men har tappat 4,3 procentenheter sedan april i år. Opera är tredje störst i Europa med en … Read more

Mobilt sök upp 55 procent på ett år

På ett år har antalet användare av mobilt sök ökat med 55 procent. M:Metrics och comScore har tittat på hur många mobilanvändare i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, som använder mobilt sök. Totalt har antalet ökat från 21,5 miljoner i juni 2007 till 33,4 miljoner i juni 2008, alltså upp 55 procent. Andelen … Read more

Internetpubliken ökar mest i Ryssland

Internetpubliken i Ryssland ökar mest, enligt siffor från comScore som tittat på internetpenetrationen i Europa. Sedan juni 2007 har antalet användare i Ryssland ökat med 27 procent till 17,5 miljoner. I Europa ökade antalet internetanvändare under samma period till 241,8 miljoner, en ökning med 8 procent. Också Frankrike (upp 21 procent), Spanien (+15 procent) och … Read more

iPhone-användarna i Europa flitiga när det gäller mobila webben

Vi har tidigare tittat på hur iPhone förändrar mobilanvändningen i USA. Nu har comScore och M:Metrics undersökt mobilanvändarna i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Och resultaten är tydliga: iPhone-användarna tar del av betydligt mer via sin telefon. T ex är det 80 procent av iPhone-användarna i Tyskland, Frankrike och Storbritannien som använder sin telefon för att … Read more

Medieinvesteringar online: Europa närmar sig USA

Internetannonseringen i Europa (16 länder ingår i mätningen, se nedan) uppgick till 11,2 miljarder euro under 2007, enligt Interactive Advertising Bureau Europe (IAB) och PricewaterhouseCoopers. Det är en ökning från 2006 med 55 procent. Europa minskar därmed gapet till USA där annonseringen online växte 26 procent till 14,5 miljarder under 2007. Siffrorna från IAB visar … Read more

77 procent av internetanvändarna i Europa använder sökmotor

Enligt en undersökning från JupiterResearch så har användandet av sökmotorer ökat under de senaste två åren. 77 procent av internetanvändarna i Europa sa att de sökte minst en gång i månaden under 2007, upp från 63 procent under 2005. Av de undersökta länderna har Sverige den minsta ökningen. 2005 låg redan Sverige på en hög … Read more

Nyheter populära i Europa

Nyheter är det populäraste innehållet online i Europa, enligt JupiterResearch. 42 procent av internet- användarna i Europa tar regelbundet del av nyheter online. Det ska jämföras med 28 procent som tar del av video eller de 15 procent som besöker sociala sajter regelbundet. Intresset för nyheter online varierar dock stort i Europa, framförallt när det … Read more

Allt fler använder sociala nätverk via mobilen

Daniel har tidigare skrivit om Sociala nätverk i mobilen och Web´n Walk (sociala nätverkstrenden i mobilen). Nu visar en undersökning från Nielsen Mobile att antalet användare av sociala nätverk via mobilen ökar. I USA använder mer än 4 miljoner sociala nätverk via mobilen varje månad. Det motsvarar 1,6 procent av alla mobilanvändare i USA. I … Read more

Google står för 8 av 10 sökningar i Europa

Google svarar för åtta av tio sökningar i Europa under mars 2008. Det mostvarar 19,5 miljarder sökningar av de 24,6 miljarder som totalt genomfördes. Siffrorna bygger på comScores mätning qSearch. Google dominerar stort och steget ner till de övriga sajterna är gigantiskt. Vad som är intressant är att flera östeuropeiska sajter tar sig in på … Read more

Var femte europé använder internet samtidigt som de konsumerar andra medier

Drygt en femtedel (21 procent) av alla internetanvändare i Europa säger att de använder internet samtidigt som de ser på tv eller lyssnar på radio, enligt en ny undersökning från JupiterResearch. Dessa “media multitaskers” spenderar mycket tid på både tv och internet. I genomsnitt ägnar de 14 timmar i veckan på tv-tittande och 10 timmar … Read more

Mobilanvändingen i Europa

M:Metrics publicerar nya siffror om mobilanvändningen i Europa (EU5: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) som bland annat innehåller uppskattningar av hur många som använder “mobile media” och hur många som använder SMS. “Mobile media” definierar M:Metrics som de som använt webbläsaren eller laddat ner något under månaden. I Västeuropa är männen överrepresenterade bland de … Read more

Två tredjedelar av hushållen i Europa kommer ha tillgång till internet om 2 år

Antalet datorer och tillgång till internet fortsätter att öka i de europeiska hushållen. Enligt siffror från Eurostat (via SFN blog) kommer andelen hushåll med datorer att öka till 75 procent år 2010. Det är en ökning från 59 procent 2006 och 2003 var motsvarande siffra 49 procent. Om två år kommer ca två tredjedelar (64 … Read more