Scroll down for english

Den 27-28/2 åker Reinfeldt tillsammans med de nordiska, baltiska och den brittiska regeringschefen till Riga för Nordic Future Forum 2013. Det är ett litet, intimt möte mellan de nio stats/premiärministrarna som startades av Cameron och nu hålls för tredje gången. Det lyfts fram som väldigt värdefullt av ministrarna, just för de informella samtalen – som strävar efter lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling snarare än positionering och politik.

Varje regeringschef har med sig en liten grupp experter, som ska bidra till samtalen, fördelade på de två huvudområden som man tänker diskutera; “Can green economy be competitive” och “Bridging the digital divide”.

Jag är en av dessa fyra experter från Sverige (två gröna och två digitala), och jag har dessutom av arrangörerna i Riga blivit utsedd att vara en av de som får inleda diskussionerna med en fem-minuters presentation.

Det är naturligtvis otroligt roligt, men också nästan otäckt. Så här stor möjlighet att försöka göra skillnad på fem minuter får jag kanske aldrig igen. Det tog tre år för Internetworld att få rätt.

Skämt åsido, hela den här resan – med all tid som kommer att tillbringas i samtal inte bara med den högsta politiska ledningen utan också med de allra smartaste tänkarna på mitt område från de andra länderna – är så otroligt värdefull att jag knappt tror det är sant.

Här är den engelska inledningen av det jag tänker försöka få fram, “kraven” filar jag fortfarande på:

E-Gov should be understood as Efficient, Economical and Evolving Governance.

One major problem in the discussions of e-government is the focus on specific and dedicated ICT solutions. Surely such systems are needed, a modern administration must be digitized on many levels – but the focus should rather be on all what can be achieved by means of already commonly used technology. E-gov should be about leveraging the possibilities at hand, not constructing an endless array of new and expensive initiatives. It’s time for a reality check.

The key foundations of E-gov should be the following four human trends and attitudes:

  • Towards zero friction. There is this video of an 11 month baby girl playing with a smartphone. She handles the device effortlessly. The borders between online and offline are rapidly declining. With all respect to the digital chasm and the diffusion of innovation: the notion of zero friction gives our society a whole new set of challenges and possibilities.
  • The one machine, in every window. There is this story of Jack Andraka, the 15 year old boy who developed a totally new way to detect pancreatic cancer. By using Google. We are, collaboratively, building this massive ”machine” of information and communication. With every screen constantly connected to it we are basically ”the all knowing man” again, not seen since the ages of Aristotle.
  • The social networks. We are familiar with the Arab uprising. We have seen the power of zero friction and the one machine make it possible for us to be social beings to the fullest. And we see the outcome of people talking to each other. It’s not specifically about Facebook or Twitter, it’s about the enabling force that comes from connecting more than 2 billion people around the world. In pairs, or in masses.
  • To get there spells together. Eleven years ago no one would have believed Wikipedia to be possible. The wisdom of crowds was basically just a theory. But now we see it, and it’s amazing power, in practice. Collaboration and participating are coming back into the core of our society again, enabled by global technology.

These four cornerstones are the building blocks for a modern government, utilizing the common powers of todays society. It also forces, in a good way, our state to be listening, transparent, progressive and efficient.

I would like to bring forward a vision where we see open research, open education, open communication and open data (to name only a few key possibilities) make a real change for the better – basically covering all the sub-themes of ”Addressing the digital divide”.

Men jag ska inte hålla min presentation förrän på torsdag, så fortfarande kan mycket ändras – kanske baserat på intryck från dig. Kommentera och tyck till.