jardenberg kommenterar – 2009-08-13

3 thoughts on “jardenberg kommenterar – 2009-08-13”

 1. “Risken med det hela? Att den lokala kvaliteten ännu inte är bra nog. Jag kanske borde kandidera?”

  Klart att du borde kandidera! Vi kommer verkligen behöver göra ett hästjobb i att se till att våra kandidater blir bra. Så kandidera gärna, tror du skulle kunna tillföra massor.

  Reply
 2. Det intressanta med Oscars text tycker jag är styrkan i reaktionen. I själva verket skrev jag om ett utbrett, gammalt och sedan länge problematiskt politiskt fenomen i Sverige: teknokratin. Piratpartiet är därvidlag lika goda kålsupare som moderater eller socialdemokrater, vilket framgår av min krönika.

  Men: Det hör till piratsfärens tunnelseende vad det gäller det egna engagemanget att då läsa helheten som ett stormande angrepp på Partiet.

  Därmed inte sagt att det inte finns intressanta poänger med Oscars postning, flera relevanta och bra länkar till exempel. Jag har också svarat honom, men bara det första svaret finns ännu ute; jag antar att han har manuell moderering.

  Reply
 3. Här är vad jag skrev hos Oscar också:

  Nå, nu handlade min krönika om ett större fenomen än Piratpartiet – nämligen en problematisk politisk tendens som under lång tid har genomsyrat svensk politik, och som riskerar att underminera en levande demokrati. (Ett bra exempel på teknokratins framsteg är statens frånhändande av Riksbanken. Jag har oerhört svårt att förstå det.)

  Piratpartiet drar sitt strå till stacken, genom att skilja på dem som “har förstått” och dem som “inte har förstått”. Inte “tycker som jag” eller “tycker annorlunda”.

  Det är synd! Det är en tämligen elitistisk och aggressiv partiretorik som jag tror är kontraproduktiv – och som partiet också, det ska sägas, tycks gradvis manövrera sig bort ifrån. (Jag tycker kanske inte att ditt inlägg bekräftar den bilden så mycket, men det är mitt generella intryck.)

  Och, som du också såg i den bloggpost du har länkat till, så har jag skäl att fundera över mina egna teknokratiska tendenser också. Jag kan bli oerhört irriterad över folk som inte tar åt sig tekniska innovationer och förbättringar i olika professionella sammanhang, folk som inte vill svara på mejl så fort som jag vill och så vidare. Alla vi, och därvidlag är vi inte olika, som tycker att den digitala revolutionen är det mest spännande som har hänt på många, många år, bör fundera över om deltagandet i denna revolution ställer något som helst ansvarskrav på deltagarna.

  Reply

Leave a Reply to Andreas EkströmCancel reply