CC BY brainware3000/Flickr

CC BY brainware3000/Flickr

På Facebook finns i allt väsentligt tre olika huvudelement:

  • Din personliga profil (profile), som också kallas för ”din Facebook” (your facebook).
  • Grupper (groups), som är precis det och som inte kallas för något annat.
  • Sidor (pages), som av någon för mig outgrundlig anledning av många kallas för ”gillasidor”.

Personliga profiler kan du lägga till som vän (add friend), eller prenumerera på (subscribe). Grupper kan du ansöka om att få gå med i (ask to join). Och sidor kan du gilla (like). Men det gör dem inte till ”gillasidor”.

För mig är det lite bebisspråk över det hela, och riskerar bara att stöka till den redan besvärliga terminologin.

Så nu slutar vi med det. Sidor på Facebook är sidor. OK?

Bild: CC BY brainware3000/Flickr