Få smartskallar har ett trackrecord som ens kommer i närheten Marc Andressen. När han talar så bör man lyssna, oavsett om man tycker att han har rätt eller fel – för det är alltid värt en tanke till. Jag frestar med 3 minuter och hoppas att du blir sugen och kollar in hela timmen.

Saker han säger (inom loppet av det här korta klippet alltså…):

  • Hela mediebranschen går genom ett fundamentalt skifte. I synnerhet tidningarna.
  • Branschen verkar hoppas att allt ska återvända till det normala efter den ekonomiska krisen.
  • 90% intäkter i print och 10% intäkter i nya kanaler gör att vi lägger tid och resurser i samma omfattning. Det gör oss defensiva istället för offensiva.
  • Investerare och ekonomer har redan satt värdet på print till noll, nada, ingenting. Det kanske borde säga oss något?
  • Vi bör välja mellan ”cronic pain” och ”acute pain” – alltså ska vi vara ansvarsfulla måste vi bita i kudden och ta smällen. Stoppa pressarna.
  • Med fyndiga exempel belyser han att det fortfarande finns ett behov av det som är vår kärna (kyla maten, transportera oss, och i vårt fall nyheter), men att vi i ett visst läge måste anpassa oss till ett helt nytt sätt att uppfylla behovet.
  • (Han är, precis som jag, en pappersläsare också. Men vi kan inte utgå från oss själva när det gäller de här besluten)

Jag har suttit i många samtal på samma tema under de senaste månaderna. Jag säger inte att det är något vi ska göra nu. Men vi måste, i takt med demografin, göra oss redo för att det kan bli ett nödvändigt steg. Vi måste i alla fall sluta ducka för diskussionen.

Mer Charlie Rose. Mindpark om att sluta trycka tidningen. Anderas Ekströms twist i form av ett pressmeddelande. SSBD på temat.