Knol – Frihet under ansvar!

Google utmanar Wikipedia och lanserar sitt egna användargenererade onlinelexikon, Knol. Det var ett tag sedan Google presenterade tjänsten men nu lanseras alltså Knol för allmänheten.

Den största skillnaden mellan Knol och Wikipedia är att den förstnämnda och nylanserade tjänsten uppmanar användarna till att offentliggöra sig i egenskap av offentliga profiler och namngivna skribenter. Detta är alltså onlinelexikonens Facebook. Tanken är att offentlighetsprincipen ska generera mer tyngd och trovärdighet åt artiklarna. För en annan intressant infallsvinkel om Knol än den jag presenterar här, läs Joakim Jardenbergs inlägg.

För år och dagar sedan i en galax långt, långt borta (närmare bestämt 15:e Nov 2007), postade jag en blogg som hette “det handlar om och, inte antingen eller“. I den bloggposten citerar jag Alexander Bard som gör ett uttalande om användargenererat material:

“Användargenererat innehåll är på väg ut. Ingen orkar ta del av all skit som publiceras. I framtiden är det talangerna vi vill åt och vi vill att någon (gärna musikbolagen) filtrerar utbudet åt oss.”

På detta svarade jag:

“Det kommer i högre utsträckning att handla om att kommersialisera det privata. Hela världen har plötsligt förvandlats till en audition, en “The world´s got talent.” Men att användargenererat material skulle vara på väg ut tror jag absolut inte på, detta är bara början.”

Är inte Knol ett praktexempel på en tjänst som försöker låta användargenererat material gå hand i hand med tyngd och trovärdighet kring den information som publiceras? Det handlar om och, inte antingen eller. Frihet under ansvar! Dessutom finns det möjligheter att öppna upp för annonser kring en publicerad artikel vilket medför att skribenten kan få en del av intäkterna – Det kommer i högre utsträckning att handla om att kommersialisera det privata.

Modernism kan definieras som en dominerande ideologi och postmodernism som ett gensvar på den ideologin. Nätet och web 1.0 var statiskt och handlade om att vi som konsumenter var passiva mottagare (Modernism). Gensvaret på web 1.0 var ett postmodernt web 2.0 baserat på användarmedverkan, dialog och konsumenten som aktiv deltagare. Det handlade inte om pengar utan om möjligheten att synas och höras, en demokratisering av produktionsverktygen och tanken. Men allt detta går i vågor. Är Knol i och med möjligheten för skribenter att tjäna pengar på sina inlägg, ett steg mot en ny form av modernism? Jag ställer frågan eftersom kommersialisering tillåts tåga in i den digitala demokratiseringsprocessen.

P.S Jag tar emot annsonser från datingtjänster, alkoholföretag och diverse hjälprättsorganisationer. Inget räddar världen som alkohol och kärlek;)

1 thought on “Knol – Frihet under ansvar!”

Leave a Reply