Jättekort, men jag blev nyfiken – och ett event som SSWC väcker så mycket funderingar. Det här med att ”kompa ut” hade jag helt enkelt inte tänkt på alls, men jag tycker det verkar intressant.

Till Sweden social webcamp kommer alla ”sorter”. Bland annat skiljer de ekonomiska förutsättningarna. Det finns de som är osäkra in i det sista om det ska finnas tillräckligt mycket i den privata kassan för att komma och de vars reseräkning från helgen är mindre än än en krusning i ekonomiavdelningens budget för fortbildning. De som är arbetssökande, de som är ensamföretagare, de som driver egen byrå, de som kommer från ett gigantiskt gemensamfinansierat statsägt medieföretag. För att inte tala om vilka spridda yrkesgrupper som samlades där på Tjärö. Vi är en salig och härlig röra.

En kort tweet ledde till en liten konversation. Men i ärlighetens namn, Twitter är verkligen inte lämpat för det. Så därav den här bloggposten. Jag vill öppna för lite fylligare dialog och jag hoppas att så många som möjligt vill berätta hur det fungerar i just ditt fall. Och hur du ser på frågan. Så här:

Under vilka förutsättningar åkte du till SSWC? Fick du resan och avgifterna betalda av ditt företag eller stod du för fiolerna själv? Tog du semester eller åkte du på arbetstid? Och ska du i så fall kompa ut helgens arbetstid?

För min egen del så är det enkelt. Mitt företag, som bara består av mig, betalade resan och mina kostnader. Jag har inte reglerad arbetstid, men jag skiljer heller inte på arbete och fritid. Jag skiljer på rolig tid och tråkig tid istället, helgen går absolut på det första kontot. Och nej, jag tänker inte kompa ut. Inte ens i dess mest utsträckta betydelse.

Det finns ingen värdering i frågan, jag ser inget rätt eller fel. Men det vore hemskt intressant att veta hur ni resonerar, för jag tror att de olika förutsättningarna kan spela en viss roll. Och det kanske rent utav blir en intressant session till nästa år.