Lars Ander, en av våra ägare och VD i NWT, har synpunkter på Facebook. Han skulle titta in i vår gemensamma Mindpark-grupp och upptäckte omedelbart att det fattades något. Se filmen på youtube. Vi har lagt till projektet Facebook2Fax i vår lista.