Vännen Magnus Kolsjö är på rundresa och befinner sig just nu i Burma. Därifrån kommer en skärmdump som gör mig alldeles knottrig av glädje och stolthet.

Kolla, Burmas regim tycker att jag är värd att spärra. Det tycker jag är värt att fira;)

Har man synpunkter på att man inte kommer åt jardenberg.se ska man maila [email protected]. Nu vill jag inte uppvigla till mailbombning, men…

Jag är alltså bedömt som misshaglig för regimen och bortfiltrerad av censorerna. Det tar jag som en klapp på axeln och ett ”bra jobbat” – med mina mått mätt. Andra spärrade sajter är tex Flickr, WordPress, Blogger och fristående lokala mediasiter. Man har också spärrat för VPN och roaming med utländska telefoner. Lock down. Öppet är det däremot till Facebook och Twitter. Just nu.

Tyvärr verkar det som, när jag kollar närmare, att filtret som skapar MWW (the Myanmar Wide Web) per default spärrar allt och att man endast kommer åt sajter som censorerna aktivt öppnar. En vitlista istället för en svartlista. Så det är tyvärr mer sannolikt att jag helt enkelt är obetydlig, snarare än sedd som en statsomstörtande demokrativän. Fan, kolla aldrig en bra story och säg den glädje som varar.