Om fyra år kommer nästan en miljard använda mobila sociala nätverk

Inom fyra år kommer antalet användare av mobila social nätverka nästan fördubblas, enligt In-Stat. I år beräknas antalet användare till 525 miljoner i hela världen. 2012 kommer denna siffra vara uppe i nästan en miljard; 975 miljoner användare. Det är en ökning med 85 procent på bara fyra år.

global social network users

Att användningen av sociala nätverk via mobilen och andra web 2.0-tjänster i mobilen kommer att öka är inte överraskande om man tittar på mobiltelefonförsäljningen. In-Stat räknar med att marknaden för smart phones (iPhone, någon?) kommer att växa med mer än 30 procent om året fram till och med 2012.

2 thoughts on “Om fyra år kommer nästan en miljard använda mobila sociala nätverk”

Leave a Reply