Den senaste tiden har jag fått höra hur mina kommentarer på andras bloggar fastnar i spamkontrollen. Jag har kollat med bland annat (normalt sett utmärkta) akismet och skälet verkar vara att någon eller några tomtar omkring på nätet och flaggar mina kommentarer som spam. Trackbacks drabbas också och det är nästan ännu jobbigare, för det är svårare för mig att kontrollera manuellt.

Jag är inte ensam om problemet, jag tror tex @deeped också drabbats. Jag ser nästan varje dag helt legitima kommentarer som fastnat i mina egna spamfilter. Och det gäller inte bara kommentarer på bloggar, ett tag var jag blockad på twitter för att någon gjort detsamma där. Det kan nog finnas skäl att kolla mailen extra noga också. Det här suger. Jag tycker det är hemskt tråkigt, inte minst för att många kanske tror att jag ignorerar dem när de hänvisar till mig i sina texter.

Akismet och Disqus filar på olika lösningar men jag skulle vilja be dig om två saker:

  1. Rent generellt, håll koll i dina spamkorgar. Min känsla är att vi är *många* som drabbats av det här.
  2. När du hittar något som inte borde fastnat i spamkorgen, se till att inte bara göra en ”aprove” (motsvarande) utan klicka på ”Not Spam” eller vad det kan tänkas heta i just ditt system.
Akismet-wrong-spam

Ur Akismet FAQ

Egentligen vill man ju inte ge uppmärksamhet till sådant här, i dessa tider av dirty campaigning, men jag tror på de goda krafterna och massans klokskap. Om vi hjälps åt att klicka upp äkta kommentarer och interagera mer med varandras texter, tweets etc så kommer inte spamklickarna ha en chans.