Ny reklam till nya medier

Medielandskapet förändras. Nya medier och forum bryter hela tiden ny mark och det sätter stor press och ett utvecklingsfokus på dagens traditionella reklam och annonsbyråer. Enligt en forskarrapport från IBM står reklamindustrin inför en större splittring de kommande fem åren än den har gjort de senaste femtio.

Övergången från passiva till aktivt medvetna konsumenter som i allt högre grad kan kontrollera produktionsverktygen ihop med en explosionsartad teknisk utveckling med nya mediekanaler förändrar förutsättningarna för hur reklam skapas, säljs, packeteras och följs upp.

Lite spådomar:

  • Traditionell reklam riskerar minskade intäkter i och med satsningar på interaktiva format.
  • För att överleva måste avsändarna fokusera på interaktiva budskap till ett mer nischat och individualiserat segment.
  • Det kommer att ligga en större tyngdpunkt på kreativt tänkande och insikt om konsumenten, inte konsumenter.

reklam inom ny media

Människan är ett flockdjur och det är behovet av social kontakt som ihop med den tekniska utvecklingen har gjor att interaktiva forum som Facebook och andra tjänster har slått igenom så kraftigt. Företagen följer med.

interaktivitet i amerikanska hemsidor

Baserat på detta måste reklam gå från att vara ett passivt övertalningsinstrument till att skapa engagemang och aktivitet. Läs mer om vad det betyder för nyhetsvärlden här.

Leave a Reply