TV och internet en vanlig kombination i hemmen

Internetanvändare använder fler medier samtidigt när de är online. MarketingVOX rapporterar om en ny undersökning från Burst Media. Mer än fyra femtedelar, 82,4 procent, använder något annat media samtidigt som de är uppkopplade. Och det är inte bara de yngre som kombinerar on- och offline medier, personer i alla åldrar gör det. Skillnaden mellan män och kvinnor är liten.

kombination medier online offline

  • Att samtidigt titta på TV är den allra vanligaste kombinationen (58 procent).
  • TV och nätet kompletterar bra. 75,6 procent av de som är online när de tittar på TV besöker någongång sajter som är direkt relaterade till programmet som de tittar på.
  • 42 procent tittar mindre på TV idag än vad de gjorde för 1 år sedan. 37 procent säger att de tittar lika mycket. Minskningen av TV-tittande är tydligast i de yngre åldersgrupperna.
  • TV-serier driver besökare till webben. 75,5 procent av de som säger att de besöker sajter om olika TV-program uppger att de gjort det samtidigt som de tittat på programmet. Även sportsändningar på TV får många att gå in på webben (49,5 procent av männen och 24,5 procent av kvinnorna).

1 thought on “TV och internet en vanlig kombination i hemmen”

Leave a Reply