IOC (international olympic committee) har infört regler för hur årets OS deltagare får använda webben och sociala medier. Det är ok att blogga men med vissa restriktioner skriver PC world . Idrottarna får inte lägga till bilder, filmer eller ljud till sina bloggar. PC world föreslår framförallt en drivande anledning till detta: rättigheter . Ett exempel på ett medieföretag som inte tillåter användargenererat material iform av ljud och bild från idrottarna är NBC och deras satsning NBCOlympics . Detta trots att företaget satsat stort på sociala medier i relation till OS i övrigt.

För mig är detta ett bevis på bristande nytänkande, kreativitet och egentligen om man ska vara riktigt krass, sunt förnuft. Relaterar man till hur många företag som har insikt i web 2.0-världen och möjligheterna den innebär är det dock inte förvånande:

”Trots att 70 procent tycker att inställningen till web 2.0 och dess roll i företaget har betydelse så medger nära tre av fyra, 74 procent att de i bästa fall ”är vagt familjära” med vad web 2.0 står för och hur det kan implementeras i företaget.” – IDG

Social media innebär insikt och nya infallsvinklar och dimensioner till information som tidigare varit ensidig och enkelriktad. Precis som PC world skriver:

”Wouldn’t it be interesting to discover the perspective of a distance runner on a sprinting match, or a rhythm gymnast on synchronized swimming?”

(Bilden är tagen av Shutterhack och finns på Flickr).