Å ena sidan har vi de svenska grundlagarna som ska skydda det fria ordet, TF och YGL. Huruvida och i vilken omfattning de även täcker moderna, digitala publiceringsformer är ofta debatterat. Men andemeningen när det gäller syftet är det ingen tvekan om. Inskränkningar, som inte omfattas av proportionalitetsprincipen får inte stå i vägen för det fria ordet.

Å andra sidan har vi en rättegång som startar måndagen den 16/2. Åtalet mot grundarna till The Pirate Bay rör ”medhjälp till upphovsrättsbrott”. Man menar att den kod som skrivits för The Pirate Bay, den verksamhet som sajten bedriver, syftar till att främja upphovsbrott. Men allt material som ligger på Pirate Bay är inte olagligt fildelat. En hel del material fildelas fullständigt legalt av sina egna upphovsmän. Och en del material är det kanske rent av olagligt att hindra spridningen av.

För å tredje sidan har vi Sydsvenskan som har publicerat material på TPB. Material som är skyddat enligt TF/YGL och som det rimligtvis borde vara grundlagsvidrigt att hindra Sydsvenskan från att sprida. Sydsvenskans ansvarige utgivare, Daniel Lundström Sandström, borde ha ett och annat att säga om alla försök att stänga ner hans distributionskanal.

Om inte Daniel är beredd att driva frågan så är jag ganska säker på att det finns andra där ute, med utgivningsbevis och grundlagsskydd, som är sugna på att ta fajten för det fria ordets rätt till distribution.

Fler som bloggar om The Pirate Bay och håll ett öga på traditionell medias bevakning.

(jag skrev inledningsvis fel efternamn på Daniel. Multitaskade, gjorde för mycket samtidigt. Daniel Lundström är webbchef på nwt.se, och jag har inget som helst problem att skilja på dem egentligen…)