Pssst, har du hört om web 2.0?

Hela 90% litar på den information de får från sina vänner och bekanta över sociala nätverk. 36 % litar väldigt starkt på sociala nätverk som informationsforum. För att påvisa lite kontraster är det bara 4 procent som litar väldigt starkt på information från återförsäljare, annonsörer, bloggar eller andra typer av användargenererade forum. Inte heller nyhetscommunities som Digg eller Reddit kommer i närheten av de sociala nätverken utan får nöja sig med en inte så imponerande siffra på 3%.

“People trust their online social networks more than any other online resource,” säger Rob Dickerson, CEO på Faves.com. “Also, today people are much more comfortable posting to the Web, whether it’s expressing an opinion, uploading digital content, or adding a comment on a blog.”

word of mouthVarför litar människor mer på information de får över sociala forum än via anda kanaler online? För mig är svaret enkelt. Igår skrev jag om hur människor lägger mest tilltro till word of mouth och rekomendationer från andra konsumenter när det kommer till reklam och marknadsföring. Det sociala forum har gjort är att göra word of mouth digitalt. Mänsklig kontakt kommer alltid att vara viktig, men det är inte den fysiska närheten som spelar störst roll när det handlar om word of mouth utan snarare vem det kommer ifrån.

Forum som MySpace och Facebook är fyllda av opinionsbildare som påverkar just därför att de är vänner, brödrar eller systrar och inte marknadschefer. Jag läste en gång att den riktiga försäljningen görs efter det att säljaren har lämnat platsen. Det som skiljer en framgångsrik säljare från en dålig är hur pass bra han/hon kan få medarbetaren att sälja produkten till resten av företaget efter det att säljmötet är slut och säljaren lämnat platsen. Det är det som gör sociala forum så speciella eftersom nyheter och information från vänner säljer sig själv till resten av ditt Facebook eller MySpace företag. På grund av att den sociala teknologin har en tendens att förvandla världen till ett enda stort öppet hus har word of mouth metoden hittat nya vägar inom de forum som web 2.0 erbjuder. Undersöknigen är från PQ media.

word of mouth växer

Siffran för hur många som besöker sociala forum på Internet har mer än fördubblats (nästan tredubblats) på två år. I nov 2005 var den siffran 13%, två år senare har den stigit till 34%. Bara 9% besökte mediasiter så som Youtube och Flickr för två år sedan, idag är vi uppe på 26%. Allt detta enligt en undersökning av Faves som du kan läsa här.

Web 2.0 nu och då

web 2.0 nu och då

 

Leave a Reply