Färre litar på sökmotorernas resultat, men fortsatt hög tilltro till mediebolagens sajter

USCCenter for the Digital Future på USC (University of Southern California) Annenberg School har publicerat resultaten av det sjunde årets undersökning i projektet “Surveying the Digital Future”. Det är en stor och bred undersökning som bland annat tittar på tillgång till bredband, användning av det trådlösa internet, media online, användargenererat material och sociala nätverk i USA. Här följer en kort sammanfattning av några av resultaten i undersökningen:

Tid online – Antalet timmar online fortätter att öka. 15,3 timmar i veckan i senaste undersökningen, det är en ökning med mer än timme i veckan sedan 2006.

Startsida – Allt fler använder sökmotorerna som startsidor i sina webbläsare. 21 procent av internetanvändarna uppger att de har en sökmotor som startsida, vilket är mer än en fördubbling sedan 2005. Samtidigt är det allt färre som använder portaler (t ex Yahoo!, America Online eller MSN) som startsida.

Sökmotorer – Färre litar på sökmotorer. 51 procent säger att all eller nästan all information som produceras på sökmotorerna är trovärdig. Det är en minskning från 2006, då siffran var 62 procent.

Etablarade mediebolag – Internetanvändarna har fortsatt hög tillit till de etablerade medieföretagens sajter (som t ex NY Times och CNN). Av alla användare säger 80 procent att all eller nästan all information som finns på medieföretagens hemsidor är trovärdig. Det är en ökning från 2006, då motsvarande siffra var 77 procent.

Information – 80 procent av internetanvändarna över 17 år säger att internet är en vikitg informationskälla. Det ska jämföras med 66 procent i undersökningen 2006. Det är också betydligt högre siffror än TV (68 procent), radio (63 procent) och tidningar (63 procent) får.

Oro över barnen – Nästan två tredjedelar av de vuxna känner sig obekväma med att barnen i hushållet deltar i online communities. Endast 15 procent känner sig trygga.

UGC – Att publicera eget material fortsätter att öka bland internetanvändarna. T ex är det 41 procent som säger att de laddar upp foton, vilket nästan är en fyrdubbling på bara 4 år.

Vänner online – Antalet vänner online fortsätter att öka bland internetanvändarna. I genomsnitt har användarna 5,2 vänner online som man aldrig har träffat IRL.

Papper vs. webb – Skulle du sakna pappersversionen av din dagstidning? Drygt hälften (52 procent) höll med i påståendet i någon utsträckning. Drygt en fjärdedel höll inte med.

Online påverkar prenumeration – 21 procent av internetanvändarna säger att de har avslutat någon prenumeration av tidning eller tidskrift till följd av att de nu kan samma eller liknande material online.

1 thought on “Färre litar på sökmotorernas resultat, men fortsatt hög tilltro till mediebolagens sajter”

Leave a Reply