Sociala medier i lågkonjunktur – Det finns ingen bättre tid än nu

Vi befinner oss i början på en lågkonjunktur och det finns egentligen ingen bättre tid än nu för att förklara fördelarna med marknadsföring genom sociala medier på nätet.

1) Kostnadseffektivitet: Sociala medier som till exempel facebook, bloggar etc är kostnadseffektiva verktyg för att nå konsumenten på nätet. Anledningen till att jag skriver kostnadseffektiva och inte gratis är att det krävs att ett företag anställer en social marknadsförare som kan driva på dialogen inom olika sociala forum på heltid för att få stort genomslag snabbare. Dessutom är det så att det inte heller finns några distributions eller produktionskostander.

2) Snabbhet: Sociala medier är väldigt dynamiska. Dialogen är snabb, rapp och kommunikationen dubbelriktad. Det går lika snabbt och enkelt att slänga ur sig ett påstående som att få svar om man bara håller dialogen levande.

3) Relation genom interaktion: I svåra tider blir beslutsstegen längre hos konsumenten och det tar längre tid att bestämma sig. Sociala medier innebär möjligheter för konsumenterna att diskutera med varandra sinsemellan. I en lågkonjunktur är detta en stor fördel eftersom konsumenter oftare bygger ett köpbeslut på diskussioner med andra konsumenter i svårare tider. Företag gör alltså klokt i att bevaka vad som skrivs om varumärket i diverse bloggar och på andra sociala forum, speciellt under en lågkonjunktur. En annan idé kan vara att definiera opinionsbildare. Är det någon speciell användare som får särskillt många kommentarer eller engageras extra ofta till diskussion? Se till att hålla de personerna nöjda.

4) Crowdsourcing: Använd konsumenterna till att inhämta nya idéer. Det finns otroligt mycket kompetens och kreativitet i omgivningen, sociala medier ger företag en möjlighet att använda konsumenten som bollplank.

5) Möjlighet att sticka ut: Det första företag stryper (eller i alla fall drar ner på) under en lågkonjunktur är ofta marknadsföringsbudgeten. Det ger företag som har god insikt i nätets sociala förutsättningar en större möjlighet att sticka ut och i slutändan tjäna mer pengar.

6) Internkommunikation: Styrkan hos sociala medier ligger inte bara i kommunikationen gentemot kunderna. Sociala medier fungerar även som utmärkta kanaler för internkommunikation och kan sporra till större engagemang, sammanhållning och gemenskap inom företaget på olika sätt.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att sociala medier är skräddarsydda för marknadsföring under en lågkonjunktur. De är snabba, kostnadseffektiva och uppmanar dessutom till en dialog som presenterar företaget för konsumenten på ett helt nytt sätt. Dessutom lär du känna ditt varumärke genom konsumentens ögon. Företagare gör ofta det felet att de blandar ihop image med den bild de själva har av företaget eller varumärket. Detta är fel. Image är den bild konsumenterna har av företaget. Idag finns det alla möjligheter att ta reda på hur den ser ut.

Dessutom är det så att dagens konsumenter är framåtlutade. Internet med allt sitt användargenererade material har aktiverat användarna. Vi har blivit interaktiva och engagerade. För att tilltala en sådan användare på nätet krävs en öppen dialog och möjligheten till tvåvägskommunikation. Sociala medier är inte bara en trend, det är där vi står, både tekniskt och psykologiskt. Om konsumenterna är framåtlutade är det väl en ganska naturlig slutsats att företagen också borde vara det.

I relation till dagens digitala utveckling med sociala medier i spetsen, har företagen aldrig har haft större möjligheter att handskas med en lågkonjunktur. Det handlar bara om att engagera sig och att ta vara på möjligheterna. JMW kommunikation och Researcher har skrivit två väldigt intressanta artiklar om ämnet. Ni som är egna företagare och läser detta borde verkligen läsa på och fördjupa er inom social media. Sträck på er och se till att äga det sociodigitala rummet. Slå på charmen!

13 thoughts on “Sociala medier i lågkonjunktur – Det finns ingen bättre tid än nu”

Leave a Reply