“Sociala nätverkstjänster förorenar vår uppfattning om mänsklig vänskap…eller?”

Orden i rubriken kommer från Adam Greenfield, Head of Directions för Nokia. Han säger så här:

“De kräver av oss att vi ska redovisa varje bekantskap och ger oss ett fåtal grova alternativ att beskriva dem med. Det är att urvattna alla nyanser, att förenkla den trasslighet och komplexitet som hör till verkliga relationer. Och det är inte bara att svika de människor som använder dem, det är att förolämpa dem. Tekniskt medierat socialt nätverkande är fundamentalt och förmodligen permanent en dålig idé. Enda sättet att vinna i detta spel är att inte delta (Adam Greenfield på Fleecelabs). “

Personligen ser jag sociala nätverk på internet som en förlängning av min personliga och fysiska föreställningsvärld. Internet tillhandahåller ett större och ytligare nätverk som jag däremot har möjlighet att omsätta till fysiska kontakter och erfarenheter.

En annan fråga man bör ställa är vad Adam Greenfield menar med socialt nätverk? Dagens webb innehåller nämligen inte längre bara isolerade tjänster utan förvandlas mer och mer till en social enhet genom tjänster som till exempel chatsum. Det är lätt att bara inkludera tjänster t ex Facebook eller MYSpace till sociala tjänster. Men i själva verket håller community och nätverksmöjligheter tillsammans med interaktion och UGC på att bli en förutsättning på webben. Om web 2.0 kunde sägas utgöras av UGC och mer isolerade sociala nätverk är web 2.5 ett internet som sammantaget utgörs av sociala och interaktiva tjänster. Det handlar inte längre att bygga enskilda byggnader utan om stadplanering och infrastrukturen som får den digitala världsstaden att kommunicera inom och mellan tjänster. Sett ur denna synvinkeln borde i så fall rubriken ändras till “Internet förorenar vår uppfattning om mänsklig vänskap…eller?”

För att svara själv skulle jag säga att internet ger oss möjligheten att bredda och sprida den egna personen. Internet erbjuder en förlängning till våra existerande föreställningsvärldar och hur vi väljer att omsätta våra digitala erfarenheter till vår fysiska verklighet bestämmer vi själva. Men internet innebär helt klart fler möjligheter. Jag menar bara att jag inte hade en aning om vem Fay Wu från Hong Kong var tills för en månad sedan:) Men är det samma sak, digital och fysisk socialisation? Naturligvis inte. Den mänskliga kontakten får aldrig förringas, däremot är det trevligt att veta att man kanske kommer till Hong Kong någon gång.

Ska man göra en jämförelse gentemot medieinvesteringar så är det långt ifrån någon nyhet att internet är ett ständigt växande medium (internetmarknadsföring har ökat med 35,6% mellan 2006 och 2007). Det intressanta är däremot att eventmarknadsföring också upplevt en ökning (6,5% mellan 2006 och 2007).

Människan är en social varelse och vi vill stimuleras. Digital socialisation kommer aldrig att ersätta detta, snarare utgöra ett komplement. Det är min mening att internet mer och mer håller på att anpassas efter männskliga behov snarare än tvärt om, den socialsemantiska webben är ett sådant steg, moblia webben ett annat.

Leave a Reply