Alla med dator har internet…typ

81 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har idag tillgång till internet i hemmet, enligt preliminära siffror från undersökningen Svenskarna och Internet 2008 som World Internet Institute genomför. Fortfarande växer internetpenetrationen och de senaste åren har den vuxit med runt 3 procentenheter om året, vilket motsvarar ca 200000 personer.

Tillgång till internet 1995-2008

Allt fler har de senaste åren skaffat bredbandsuppkoppling. Den senaste undersökningen visar att 74 procent av befolkningen har tillgång till bredband i hemmet. För bara fem år sedan var motsvarande siffra 23 procent och förra året var siffran 65 procent.

86 procent av befolkningen har dator i hushållet och det är endast 5 procent som uppger att de har dator men inte internet. Och de uppringda anslutningarna verkar vara på väg ut helt och hållet, idag är det endast 7 procent som har denna typ av uppkoppling. Tre fjärdedelar (74 procent) av den vuxna befolkningen har tillgång till bredband i hemmet.

Tillgång till dator, internet och bredband

Så i princip kan man nu säga att alla som har dator i hemmet också har tillgång till internet. Och att nästan alla som har internet har bredband… Av de som har dator har hela 94 procent tillgång till internet. Och av dessa internetanvändare har 91 procent bredband.

Vem är det då som inte har internet? Tittar vi på tillgång till internet fördelat på ålder ser vi att i nästan alla unga och medelålders upp till 55 år har internet. Och att tillgången minskar med åldern. Bland pensionärer är tillgången betydligt lägre än bland de yngre och framförallt bland äldre pensionärer (75 år eller äldre) där endast var femte har tillgång till internet. Bland de yngre pensionärerna har drygt hälften (56 procent) tillgång till internet i hemmet.

Tillgång till internet fördelat på ålder

I de yngre åldersgrupperna har “alla” internet. 96 procent av 18-25-åringarna och 95 procent av 26-35-åringarna har internet hemma.

Leave a Reply