Svårast att klara sig utan mobilen

58 procent av alla vuxna i USA har, enligt Pew Internet & American Life Project, använt en mobil eller en PDA för att göra något annat än rena röstsamtal.

Tittar man endast på de som har tillgång till mobil eller PDA, 75 procent den vuxna befolkningen, har 77 procent någonsin gjort något utöver röstsamtal och 42 procent gör det en genomsnittlig dag.

mobile data

Bland unga vuxna (18-29 år) är andelen som skickar SMS (60 procent), tar bilder (31 procent), spelar spel (16 procent) eller surfar (14 procent) ungefär dubbelt så stor som för samtliga en genomsnittlig dag.

Den mobila tillgången till information blir allt viktigare. När frågan om hur svårt det skulle vara att klara sig utan specifika verktyg, skiljer sig svaren för 2007 kraftigt mot hur det såg ut 2002. Idag är det mobilen som är svårast att klara sig utan, följt av internet. För 5 år sedan var det fasta telefonen och TV som hamnade överst.

hard to give up technology

Leave a Reply