Jag är så klart glad och stolt att Sverige plockade hem förstaplatsen i det mycket seriösa ”Web Index” – som några av världens vassaste internetmänniskor står bakom. Initiativet är nödvändigt, väl genomfört och utan tvekan något av det mest omfattande som gjorts på området så här långt. Heja.

Nyheten om Sveriges seger har också fått oerhört stort genomslag, och det är så klart bra på ett plan. Men det är också problematiskt på ett annat plan, när vi är en del som tycker att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Risken finns att man slår sig till ro. Det blir en etablerad sanning. I synnerhet som ytterst få verkar titta på de siffror som ligger bakom, och ifrågasätta dem. Det är ganska lätt att göra, eftersom alla uppgifterna ligger öppna för var och en att ta hem och studera. Förutsättningar, viktningar och metodik finns tydligt beskriven. I stort känns resultatet också helt rimligt. Men.

När jag tittar på en del av indikatorerna så får jag inte siffrorna att stämma med verkligheten. Det känns faktiskt helt orimligt! Kolla på bilden ovan, här är bara några av de uppseendeväckande punkterna.

  • Q22 beskrivs som ”Government use of open licenses” och frågan som ställdes var: ”To what extent are government agencies publishing information on the web using open licenses?”. Här får Sverige en femma, alltså halvvägs till full pott. Jo, tjenare…
  • Q23g beskrivs som ”Publication of map data on the Web” och frågan som ställdes var: ”To what extent are there government map data on the web?”. Sverige får en tiopoängare. Full pott. Alla som stångats med Lantmäteriet/Metria skrattar nog rått åt det betyget…
  • Q24, ”Ease of access of government data”, däremot har vi bara en trea på. Mer rättvisande, kan jag tycka – men matchar dåligt mot de höga talen på många övriga Q-indikatorer.

Det här var bara en snabb koll, men listan över frågetecken kan nog göras lång. Alltihop haltar betänkligt när det kommer till hur det offentliga Sverige sköter sig på nätet. För egen del blir jag misstänksam mot hela upplägget när jag hittar indikatorer som så fundamentalt måste anses peka fel. Alltså har vi något att fundera över här. Jag ska gå vidare och försöka se vem det är som svarat på frågorna som ställts av Web Foundation. Återkommer.

Tills dess vill jag uppmana alla som är experter inom de olika områden som Web Index tittar på att engagera sig i rådatat. Läs på om indikatorerna, kolla våra värden i förhållande till omvärlden och gör en sanity check. Web Index är ett långsiktigt projekt, så låt oss hjälpas åt att rätta upp eventuella missförstånd. OK?

Uppdatering: Peter Krantz har letar fram mer info om de Country Experts som svarat på enkäten från Web Foundation. Så här står det:

How were the country experts selected? Who are they?

The Web Foundation and its advisors carefully identified experts in all Index countries to score the country questionnaires. These experts were drawn from various fields including journalism, academia and NGOs. All experts’ scores were peer-reviewed by another professional as well as a regional reviewer, and inspected again to ensure that they are based on evidence rather than mere opinion.

The identities of country experts are kept anonymous in order to safeguard against any negative reactions to their involvement.”

Seriös process, så klart. Men jag tycker ändå anonymitet är en väldigt dålig idé i det här sammanhanget.