cloud computing

Sju av tio utnyttjar molnet

69 procent av internetanvändarna i USA använder molnet för webbmejl, spara data eller för att använda mjukvaror online. Det visar en undersökning från Pew Internet & American Life Project som genomfördes i våras. I undersökningen har man tittat på några olika typer av applikationer som används för “cloud computing”. Totalt har 69 procent av internetanvändarna … Read more