encyklopedier

Wikipedia dominerar helt

Encyclopedia Britannica ska börja att släppa in användare och ge dem möjlighet att skapa egna artiklar som komplement till de “riktiga” artiklarna. Men Britannica har verkligen en lång resa framför sig… Heather Hopkins på Hitwise har sammanställt siffror på marknadsandelar för de fem största encyklopedierna online i USA. Baserat på antal besök har Wikipedia en … Read more