internet shopping

Social Shopping

70% av 1 200 respondenter säger att kommentarer och recensioner från andra konsumenter är extremt eller mycket viktiga. 62% säger att det näst viktigaste är en lista där andra konsumenter rangordnar produkter. Av alla respondenterna som deltog i undersökningen från E-tailing group och Power review, identifierades 65% som “social researchers” – alltså människor som aktivt … Read more