krisen

Söndagsfundering: krass företagsekonomi och den gordiska knuten

Bara en krass och kanske inte så konstruktiv söndagsfundering. Men jag efterlyser input från branschen, från företagsekonomerna, från de som sitter med stålarna. Frågan kan uttryckas som: ”hur lång tid har vi på oss”? Bakgrunden är såklart förändringen i medielandskapet. Vi kan diskutera procentsatser och vi kan diskutera tidsperspektiv. Men i grova drag håller väl … Read more