personal branding

Personal Branding – Framtidens livsporträtt

Genom bloggar, sociala nätverk och filmer på Youtube bjuds vi ständigt in i andra människors världar för en hastig visit. Internet är ett enda stort digitalt Big Brother hus med den skillnaden att alla kan komma och gå som de vill. Den digitala revolutionen och web 2.0 har förvandlat internet till en offentlig och digital … Read more