Titel: affärsutvecklare

Udda nyheter. Den ständige konsulten har blivit anställd. I två år ska jag jobba 50% som affärsutvecklare åt inkubatorverksamheten inom Helsingborg Business Region. Eller rättare sagt, jag ska arbeta tillsammans med företagen i inkubatorerna, för att hjälpa dem hitta rätt, växa och en dag nå world domination…

Trots att jag redan har världens roligaste jobb, och en övertecknad kalender var det ett ganska lätt beslut att nappa på erbjudandet. Jag…

  • … får arbeta dedikerat med det roligaste jag vet – att utveckla människor.
  • … kommer in tidigt i processen, vilket betyder att jag kommer kunna göra skillnad. Jag vill så mycket! Mer om det snart.
  • … har inte sedan 2005 jobbat en längre period i en fast organisation. Jag ser fram emot det sammanhanget. I livet som konsult kan jag ibland sakna kontinuiteten (även om flera av mina kunder varit med mig i fyra år nu;)
  • … tror stenhårt på den här regionen, och har länge funderat på hur jag ska hitta ett tydligare ankare på hemmaplan.
  • … har ofta klagat på både innovationssystemet och mycket av verksamheten i min region. Det är dags att ”put my money where my mouth is”, när jag får chansen att försöka påverka så måste jag ta den.
  • … kan fortsätta göra allt jag redan gör eftersom tjänsten bara är en halvtid, annars hade det så klart inte alls fungerat. Men jag gör det i mindre omfattning. Jag behöver sålla hårdare, vilket är en bra sak.

Minst två dagar i veckan kommer jag att arbeta med THINK, i en soffa eller vid ett ledigt bord nere på SHIP. Efterhand som inkubatorerna i Landskrona och Ängelholm kommer igång så fördelar jag min tid över hela verksamheten.

Jag tror mycket på den här satsningen, inte minst för att det känns som man från ledningens håll är väldigt lyhörd och ödmjuk inför utmaningen. Jag tror också mycket på den palett av partnerföretag som står bakom satsningen. Awapatent, Lindahl, PWC, Pyramid, SEB och HD är alla tunga spelare med både kontakter och kompetens som rätt utnyttjade kan ge rejäl växtkraft. Det sammanhang som redan håller på att växa fram runt kärntruppen på SHIP är också en tung faktor för framgång, och jag är säker på att man kommer se motsvarande i Landskrona och Ängelholm. Det här är en region med mycket umpf. Tillsammans, och med hårt arbete, kan vi säkert få det här till att rocka.

Jag vet redan mycket av vad jag vill göra, men först ska jag börja med att lyssna. Redan i morgon får jag träffa alla partners och de fyra bolag som redan är igång. Återkommer med tankar och idéer efter det. Men några punkter går säkert att gissa, till exempel kommer alla de här företagen att excellera när det gäller att förstå och utnyttja digitaliseringen i samhället. Vi kommer nog också se öppenhet och samarbete sättas i högsätet ;)

Hur som helst, det blir en spännande resa, i morgon sätter jag båten i sjön. Häng med!

Bilden: japp, det är den gamla Mindpark-soffan. Den flyttade ner på SHIP ett halvår innan mig ;)

14 thoughts on “Titel: affärsutvecklare”

Leave a Reply