WANTED: 27 freedom fighters

Den dundrande rubriken har jag lånat ur ett SMS från Erik Josefsson. Han sitter nere i Bryssel, anställd av gröna gruppen som handläggare av piratpartiet frågor, och det är lätt att märka en tilltagande frustration.

Bakgrund: Telekompaktet är samlingsnamn för ett antal direktiv syftande till att förändra EU:s regler för telekommunikation. De nuvarande reglerna är från 2002 och den nu aktuella processen startade 2007. Under behandlingen av frågan har det blivit tydligt vilket hot ”ett fritt internet” kontinuerligt utsätts för. Lägg till det en märkligt behandling av de formella aspekterna runt hanteringen och du har en rejäl härdsmälta. Nu börjar det dra ihop sig till en tredjebehandling, och det är mycket som är oklart.

Uppropet i natt handlar om att försöka få klarhet i vilka 27 EU-parlamentariker som har för avsikt att ingå i förlikningsgruppen. Det saknas 21 namn i skrivande stund. Erik skulle vilja ha hjälp att komplettera den här listan:

11 EPP: ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?
7 S&D: ?,?,?,?,?,?,?
3 ALDE: Ek, Valean, ?
2 Greens/Efa: Lamberts, Engström
2 ECR: ?,?
1 GUE/NGL: Svensson (tbc)
1 ELD: Paska (substitute: Tzavela)

… och det borde vi väl kunna hjälpa till med. Som ni ser i kommentarerna på Eriks inlägg så är det fler som undrar och är frustrerade. Kan vi tex bocka av Christoffer Fjellner, som väl borde vara given runt förhandlingsbordet?

Fortfarande oklart? Så här, läs Christian Engströms text i Sydsvenskan.

5 thoughts on “WANTED: 27 freedom fighters”

Leave a Reply