1,4 miljarder internetanvändare i år

I år kommer nästan en fjärdedel av jordens befolkning att använda internet. Enligt IDC kommer antalet internetanvändare i världen att uppgå till 1,4 miljarder i år. Och 2012 kommer antalet användare vara uppe i 1,9 miljarder användare, vilket motsvarar 30 procent hela världens befolkning.

Just nu är PC det vanligaste sättet att koppla upp sig mot internet. Men runt 40 procent av alla internetanvändare har idag tillgång till mobil internetuppkoppling. Antalet mobila internetanvändare kommer i år att uppgå till 546 miljoner, nästan dubbelt så många som för två år sedan. Och IDC uppskattar att 2012 kommer antalet vara uppe i 1,5 miljarder.

Även siffror från Internet World Stats visar på liknande mönster för antalet internetanvändare globalt, med 1,4 miljarder internetanvändare i år. Det är en ökning med 11 procent från 2007. Här sträcker sig prognosen bara till 2010, och landar på 1,65 miljarder användare.

Internet users in the world

1 thought on “1,4 miljarder internetanvändare i år”

Leave a Reply