prognos

15 förutsägelser om Internets framtid

Cameron Chapman dristar sig att göra 15 förutsägelser om Internets framtid inom kommande femårsperiod. Enligt Chapman har vi tre viktiga drivkrafter som verkar: utvecklingen av hårdvara, utveckling av mjukvara och ökad acceptans för nya lösningar (t.ex. inom den sociala webben). Redan här vill jag göra tillägget att teknik per se (hård eller mjuk) sällan själv … Read more

Medieinvesteringarna ner 13 procent i år

Enligt den senaste prognosen från IRM (pdf) kommer mediemarknaden att minska med drygt 13 procent i år. Det betyder att medieinvesteringarna kommer att minska med  4,3 miljarder kronor i år jämfört med 2008. Totalt investerades 32,4 miljarder kronor i medieutrymme under 2008 och i år förutspår IRM att den siffran kommer att landa på 28,1 miljarder. … Read more

Medieinvesteringarna ner 9 procent i USA i år

Enligt J.P.Morgan (pdf) kommer annonsmarknaden i USA att tappa 9 procent i år jämfört med 2008. Från 283 miljarder dollar 2008 till 258 miljarder dollar i år. Förra året minskade de totala medieinvesteringarna i USA med 2,6 procent. Bland de större marknaderna i Europa minskar medieinvesteringarna också. I J.P.Morgans prognos kommer Tyskland att minska med … Read more

Annonseringen i online video ökar kraftigt

Enligt en prognos från eMarketer/MAGNA kommer annonseringen i online video att öka med 32 procent i år i USA, från 530 miljoner USD 2008 till 699 miljoner USD i år. Dock har prognosen skruvats ner något sedan förra sommaren, då en tillväxt på 45 procent förutspåddes för 2009. Nästa år kommer annonseringen i online video att … Read more

Mer Twittersiffror

Enligt eMarketer fanns det 2008 6 miljoner Twitteranvändare i USA. eMarketer har tittat på personer över 18 år som använder Twitter minst en gång i månaden oavsett plattform, dvs de tittar ej enbart på besök på hemsidan. Dessa 6 miljoner motsvarar 3,8 procent av alla vuxna internetanvändare i USA. I år tror eMarketer att antalet … Read more

Hälften av internetanvändarna i USA läser bloggar

Enligt eMarketer läser hälften av internetanvändarna i USA bloggar minst en gång i månaden. Det motsvarar 96,6 miljoner läsare. 2013 kommer antalet bloggläsare vara 128,2 miljoner eller 58 procent av samtliga internetanvändare. I USA finns idag ca 28 miljoner bloggare som uppdaterar sin blogg åtminstone en gång i månaden. Det betyder att 14 procent av … Read more

2008 ökade försäljningen av mobilt bredband med 52 procent

Under 2008 såldes det 656.600 eneheter av mobilt bredband i Sverige, enligt IT Research. Det är en ökning med 52 procent jämfört med 2007, då drygt 430.000 enheter såldes. De allra flesta enheterna var USB-modem, som dominerar marknaden helt. Men allt fler bärbara datorer (laptops och netbooks) med inbyggt stöd för mobilt bredband säljs. Under nästa … Read more

Antalet internetanvändare i världen kommer att öka med 44 procent inom 5 år

Enligt eMarketer kommer antalet internetanvändare i världen att öka med 44 procent inom 5 år. Förr året passerades 1 miljard användare och eMarketer uppskattade antalet till 1,17 miljarder användare. År 2013 kommer motsvarande siffra vara 1,69 miljarder. Idag ligger penetrationen (använder minst en gång i månaden) globalt på 17,5 procent och år 2013 kommer var … Read more

Nu över 4 miljarder mobilabonnemang

Enligt Wireless Intelligence, GSMA så har vi nu passerat 4 miljarder mobilabonnemang i världen. Grymma siffror! Och det kommer fortsätta att växa kraftigt. Prognoserna pekar på att 2013 kommer antalet abonnemang att passera 6 miljarder, en ökning med 50 procent. Och bara i Indien ökar antalet mobilabonnemnag med 10 miljoner i månaden! Givetvis går det … Read more

Dyster prognos för tidningarna i USA

Enligt eMarketers beräkningar minskade tidningarnas annonsintäkter i USA med 16,4 procent under 2008 till 38 miljarder USD. Och enligt prognosen kommer tappet att vara nästan lika stort i år; minus 15,8 procent. Det betyder att annonsintäkterna för tidningarna i USA beräknas landa på 31,9 miljarder dollar i år. Och även om 2008 och 2009 är … Read more

Fortsatt tillväxt för onlineannonseringen

Trots finanskris så förutspår eMarketer att onlineannonseringen kommer att öka nästa år i Storbritannien. I sin senaste prognos räknar de med en tillväxt på 7 procent, vilket betyder att annonseringen online kommer att uppgå till 3,6 miljarder pund nästa år. I år förväntas siffran landa på 3,3 miljarder pund, vilket är en ökning med 21 … Read more

Medieinvesteringarna i Storbritannien ner 3 procent i år och 6 procent nästa år

Mediainvesteringarna i Storbritannien kommer att minska med nästan 6 procent nästa år, enligt senaste prognosen från GroupM/WPP. Rapporten beskriver en nedgång för alla medier, med undantag av internet. De största tappen drabbas printmedierna av. T ex förutspås de regionala tidningarnas annonsintäkter minska med nästan 14 procent. Även tidskrifter drabbas hårt med en minskning med 9,5 … Read more

Medieinvesteringar 2009 – Internet klarar sig bäst

Enligt IRMs senaste prognos kommer reklammarknaden att minska med 5 procent nästa år till följd av lågkonjunkturen. Totalt kommer medieinvesteringarna att upgå till 31,3 miljarder 2009, ner från 32,8 miljarder i år. Internetannonseringen förväntas öka med 7 procent under nästa år enligt prognosen. För övriga medier ser det tuffare ut. Dagspressen kommer totalt att tappa … Read more

Fortsatt tillväxt för annonseringen online

På grund av finsnakrisen så har eMarketer reviderat sin prognos för onlineannonseringen i USA. Enligt den nya progmosen kommer medieinvesteringarna online att uppgå till 25,7 miljarder dollar 2009. Det är 9 procent mer än vad som kommer att spenderas i år. I augusti, innan finanskrisen slog till på allvar, förutspådde eMarketer att tillväxten 2009 skulle … Read more

400 miljoner bredbandsuppkopplingar globalt

Enligt siffror som Point Topic sammanställt på uppdrag av Broadband Forum så har antalet bredbandsanslutningar nu passerat 400 miljoner globalt sett. För tio år sedan fanns det endast 57200 bredbandsprenumeranter. Ett år senare hade antalet nästan femdubblats till 281000. DSL är den klart vanligaste formen av bredbandsuppkoppling. Point Topic räknar med att tillväxten kommer att … Read more

Nästan tre av fyra européer online 2012

Förra året var internetpopulationen i Europa 225,4 miljoner, enligt JupiterResearch. Och enligt deras prognos kommer internetpopulationen att öka med 21 procent till 2012, och uppgå till 273,5 miljoner. Det motsvarar 71 procent av av hela befolkningen. Den största ökningen kommer att ske bland de äldre. Från 79 miljoner 2007 till 114,2 miljoner 2012. Det är … Read more

Internetpenetrationen i Europa – öst & väst

I slutet av förra året var internetpenetrationen i centrala och östra Europa (CEE) 38, enligt en undersökning som JupiterResearch har gjort. Internetpenetration i CEE är ungefär en tredjedel lägre än i Västeuropa, internetpenetrationen var 57 procent. 2007 låg internetpenetrationen i CEE på samma nivå som Västeuropa låg på 2002. Dock kommer skillnaderna att minska inom … Read more

Antalet internetanvändare ökar med 30 procent till 2012

Antalet internetanvändare globalt kommer, enligt JupiterResearch senaste prognos, i år att uppgå till 1,4 miljarder. Det är en ökning från förra året med 10 procent. År 2012 kommer 25 procent av världens befolkning att använda internet. Det motsvarar 1,8 miljarder användare och det är en ökning med 30 procent från 2008. Tillväxten kommer att vara … Read more

Många prognoser blir det…

Förutom att göra egna prognoser har eMarketer sammanställt ett stort antal undersökningsföretags prognoser för internetannonseringen i USA i år och nästa år. Och trots att prognoserna spretar lite så ligger tillväxten i samtliga prognoser över 10 procent i år och nästa år. eMarketer pekar också på att tillväxten för de fyra stora portalerna – Yahoo!, … Read more

Internettrafiken kommer fyrdubblas inom 4 år

I år kommer den sammanlagda internettrafiken för konsumenter att uppgå till 5372 petabyte i månaden, enligt Ciscos prognos. Fram till 2012 kommer trafiken nästan att fyrdubblas till 19519 petabytes per månad. I dagsläget står peer-to-peer (P2P) för den största delen av internettrafiken bland konsumenter. Under 2008 svarar P2P för 44 procent av trafiken. Och trots … Read more

1,4 miljarder internetanvändare i år

I år kommer nästan en fjärdedel av jordens befolkning att använda internet. Enligt IDC kommer antalet internetanvändare i världen att uppgå till 1,4 miljarder i år. Och 2012 kommer antalet användare vara uppe i 1,9 miljarder användare, vilket motsvarar 30 procent hela världens befolkning. Just nu är PC det vanligaste sättet att koppla upp sig … Read more

Åtta av tio internetanvändare kollar online video

Åtta av tio internetanvändare i USA tittar på online video minst en gång i månaden enligt eMarketer. Sedan 2006 har andelen ökat kraftigt, från 63 procent. Andelen kommer fortsätta att växa och 2012 kommer nästan nio av tio internetanvändare titta på online video. I hela befolkningen i USA så är det drygt hälften (53 procent) … Read more