25 procent av britterna använder internet via mobilen

I juli 2008 fanns det enligt comScores senaste rapport “PC & Mobile Internet Usage Report” 12,9 miljoner användare av internet via mobilen i Storbritannien. Det motsvarar en fjärdedel av  befolkningen som är 15 år eller äldre. Antalet som använde internet via en dator i hemmet eller på jobb var 35,2 miljoner (70 procent).

pc mobile internet penetration uk

Bland de som använder internet via mobilen är männen i majoritet, 59 procent mot 41 procent kvinnor. Det ska jämföras med de som använder internet via dator, där 52 procent är män och 48 procent kvinnor.

Åldersmässigt skiljer sig de mobila internetanvändarna en hel del från de som använder internet via dator. Hela 56 procent av de som använder internet via mobilen är 34 år eller yngre. Bland de som använder internet via datorn är motsvarande andel 39 procent.

PC Mobile internet users by age uk

Leave a Reply