52 sätt att säga nej

Så här skriver Ola Hallberg, Helsingborgare som jag känner på nätet men bara hälsat på en enda gång, när han skickar en text till mig:

Egentligen hette ursprungsartikeln ”50 nej”. Den skrevs nämligen på 80-talet då datorerna bara syntes vid horisonten. Slår mig nu, att med den nya tekniken borde man skriva om den eller nej, komplettera den.

Jag fick den i ett ett mail efter att vi hade diskuterat, som så ofta på Facebook, hur svårt det är att vara förändringskramare. Här är hela texten…

Leaders, en brittisk tidskrift för managementfolk kom en gång med följande katalog på sätt att säga ”nej”.
Några punkter* lade jag till själv:

1. Vi har aldrig gjort så förut.
2. Ingen annan har gjort så här.
3. Ingen har någonsin försökt göra det på det här sättet.
4. Vi har redan försökt. 5. En annan firma/person försökte (underförstått: Det gick som det gick).
6. Nu har vi faktiskt gjort så här i 25 år.
7. Det är inte möjligt på ett så litet företag.
8. Det är inte genomförbart på ett större företag.
9. På det här företaget är det helt omöjligt.
10. Varför det – allt fungerar ju som det ska.
11. Chefen kommer aldrig att köpa den här idén.
12. Detta kräver ordentliga undersökningar.
13. Våra konkurrenter gör inte så.
14. Det blir väldigt komplicerat.
15. Det här företaget är inte som andra.
16. Reklamchefen säger att det är otänkbart.
17. Säljchefen säger att det inte går.
18. Serviceavdelningen skulle inte gilla det.
19. Vaktmästeriet säger nej.
20. Helt omöjligt i dagsläget.
21. Vi har inte pengar till det.
22. Vi har inte folk så det räcker.
23. Vi har inte den utrustningen.
24. Facket kommer att protestera.
25. Det är alldeles för utopiskt.
26. Det går aldrig lära gamla hundar sitta.
27. Det är alldeles för radikalt.
28. Det ligger utanför mitt ansvarsområde.
29. Det är inte min avdelning.
30. Vi har absolut inte tid.
31. Det kommer att göra allt annat föråldrat.
32. Kunderna kommer att lämna oss.
33. Det är oförenligt med vår policy.
34. Det kommer att växa oss över huvudet.
35. De anställda kommer inte att gilla det.
36. Det här är ju inte vårt problem.
37. Jag tycker inte om det.
38. Du har nog rätt men…
39. Vi är inte mogna för det.
40. Det här kräver betänketid.
41. Ledningen kommer att slå bakut.
42. Vi kan inte ta den risken.
43. Det kommer att ge förluster.
44. Det tar alldeles för lång tid att genom- föra.
45. Vi gör det här så bra redan nu.
46. Det krävs specialstudier.
47. Konkurrenterna blir förbannade.
48. Jag måste sova på saken.
49. På den här avdelningen går det i alla fall inte.
50. Det är fullständigt otänkbart.
51. Det klarar inte datorerna*.
52. Det finns inga färdiga program för det*.

Sorgligt, eller hur? Men för att kunna föra kriget mot stillastående måste man känna fienden. Tvätta dina förslag genom det här filtret och se till att ha bra moteld. Darwin rules. Change is good.

Ola finns på Facebook om du vill snacka vidare.

Bildcred: “Nej, nej, nej – Otto” cc licensed ( BY SA ) flickr photo shared by Risager

4 thoughts on “52 sätt att säga nej”

Leave a Reply