55 procent av internetanvändarna i Europa är online varje dag

European Interactive Advertising Association (EIAA) har återigen genomfört sin undersökning Mediascope. I den senaste rapporten konstaterar man att 178 miljoner européer är online varje vecka, det motsvarar 60 procent av hela befolkningen.

Över hälften (55 procent) av internetanvändarna är online varje dag. Och både Danmark (64 procent) och Sverige (62 procent) ligger i topp när det gäller andel dagliga användare. Frankrike toppar med 67 procent.

Online everyday europe

Tre fjärdedelar av internetanvändarna i Europa använder internet under kvällstid, en ökning med 13 procent sedan förra årets mätning.

Undersökningen är genomförd i september 2008 med 9095 intervjuer i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Sverige, Danmark och Sverige.

Leave a Reply