6 av 10 asiatiska bredbandshushåll i Kina

Sex av tio bredbandshushåll i Asien/Pacific kommer att vara kinesiska år 2010, det visar siffror från PricewaterhouseCoopers som sfnblog rapporterar om. Japan och Sydkoreas andel kommer att minska på grund av den kraftiga tillväxten i Kina.

2004 fanns 40 procent av alla asiatiska bredbandshushåll i Kina. 27 procent fanns i Japan och 21 procent i Sydkorea. Om två år, 2010, kommer Kinas andel att ha ökat till 60 procent. Samtidigt kommer Japans andel att ha minskat något; till 21 procent. Sydkoreas andel kommer att minska till 7 procent.

Andra länder som Australien, Taiwan, Indien och HongKong står bara för en liten del, både 2004 och 2010, enligt PricewaterhouseCoopers. Tillsammans svarar alla övriga länder i Asien/Pacific för 12 procent 2010, det är lika stor andel som 2004.

bredbandshushåll per land, asien

Leave a Reply