Åtta av tio internetanvändare kollar online video

Åtta av tio internetanvändare i USA tittar på online video minst en gång i månaden enligt eMarketer. Sedan 2006 har andelen ökat kraftigt, från 63 procent. Andelen kommer fortsätta att växa och 2012 kommer nästan nio av tio internetanvändare titta på online video.

I hela befolkningen i USA så är det drygt hälften (53 procent) som tittar online video idag. Om fyra år kommer den andelen ha ökat till 62 procent.

2012 kommer antalet som ser online video minst en gång i månaden uppgå till 190 miljoner i USA.

online video viewers

Leave a Reply