Skolungdomar och källkritik

Wikipedia ska introducera pluginet WikiTrust som via färgkodning ska visa hur trovärdig skribenten av enskilda stycken är, baserat på hur länge textsnutten fått ligga kvar på wikisidan. Detta för att Wikipedia ska bli ”säkrare” som källa, och Wikipedia har...