Även i Japan ökar internetannonseringen mest

De totala medieinvesteringarna i Japan växte med 1,1 procent under 2007 till 7019 miljarder Yen (408 miljarder SEK), enligt Dentsu. Det var fjärde året i rad som medieinvesteringarna växte i Japan, efter några tuffa år i slutet av 90-talet och 2001-2003.

Medieinvesteringar Japan

Internetannonseringen (inklusive produktionskostnader) växte under 2007 med 24 procent till 600 miljarder Yen (35 miljarder SEK). Det motsvarar 8,6 procent av hela mediekakakan.

mediekakan japan

Men traditionella medier tappar. TV, radio, tidningar och tidskrifter minskade tillsammans 2,6 procent. Denna trend fortsätter 2008. Enligt Dentsu kommer medieinvesteringarna i de traditionella medierna att minska med 0,8 procent under 2008. Samtidigt kommer de totala annonsintäkterna öka med 1,7 procent, internet och “promotional media” (bl a gratistidningar, direktreklam, trafikreklam, kataloger) står för tillväxten.

1 thought on “Även i Japan ökar internetannonseringen mest”

Leave a Reply