annonsering

Mediebranschens problem i två meningar?

Kan det vara så här enkelt? Kan problemet sammanfattas med att det är upp- och nervända världen. Två meningar: Förr byggde medievärlden på stort avstånd och anonym relation mellan publicist och läsare – och nära relation mellan publicist och annonsköpare. Idag bygger medievärlden på en nära och ständig dialog mellan den som ”publicerar” och den … Read more

Annonseringen ner 30 procent under första kvartalet

Under första kvartalet i år tappade de amerikanska tidningarna nästan 30 procent (-29,7 procent) av sina annonsintäkter i print jämfört med första kvartalet 2008. Enligt de senaste siffrorna från NAA nådde annonseringen i print endast upp till 5,9 miljarder USD, vilket ska jämföras med 8,4 miljarder kv 1 2008. Tappet är störst för eftertextmarknaden, som … Read more

Medieinvesteringarna ner 9 procent i USA i år

Enligt J.P.Morgan (pdf) kommer annonsmarknaden i USA att tappa 9 procent i år jämfört med 2008. Från 283 miljarder dollar 2008 till 258 miljarder dollar i år. Förra året minskade de totala medieinvesteringarna i USA med 2,6 procent. Bland de större marknaderna i Europa minskar medieinvesteringarna också. I J.P.Morgans prognos kommer Tyskland att minska med … Read more

Annonseringen i online video ökar kraftigt

Enligt en prognos från eMarketer/MAGNA kommer annonseringen i online video att öka med 32 procent i år i USA, från 530 miljoner USD 2008 till 699 miljoner USD i år. Dock har prognosen skruvats ner något sedan förra sommaren, då en tillväxt på 45 procent förutspåddes för 2009. Nästa år kommer annonseringen i online video att … Read more

Internetannonseringen upp 11 procent i USA

Trots finanskris så ökade internetannonseringen i USA under 2008 med 10.6 procent jämfört med 2007. Enligt “Internet Advertising Revenue Report 2008” (pdf här) från Interactive Advertising Bureau (IAB) så nådde internetannonseringen i USA totalt 23,4 miljarder USD under 2008. Det är en ny rekordnotering och motsvarande siffra för 2007 var 21,2 miljarder USD. Trots att tillväxten minskar så … Read more

Medieinvesteringarna fortsätter att flytta online

IBM har precis släppt en ny rapport som heter “Beyond advertising” som bland annat tittar på hur annonsering och marknadsföringen har och kommer att förändras. Annonsörerna kommer att fortsätta att följa publiken, så klart. Vilket gör att online-annonseringen kommer att fortsätta att öka. Enligt IBM så ökade “alternative, interavctive channels” från 7 procent till 13 … Read more

Internetannonseringen ökade 18 procent

Enligt de senaste siffrorna från IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) så ökade annonseringen i Sverige med 1,3 procent under 2008. Från 31,9 miljarder 2007 till 32,3 miljarder 2008. Dock sjönk medieinvesteringarna mot slutet av året, under det fjärde kvartalet minskade annonseringen med 4 procent. Internetannonseringen ökade med 18 procent under 2008. Även TV-reklamen ökade … Read more

Fortsatt tillväxt för onlineannonseringen

Trots finanskris så förutspår eMarketer att onlineannonseringen kommer att öka nästa år i Storbritannien. I sin senaste prognos räknar de med en tillväxt på 7 procent, vilket betyder att annonseringen online kommer att uppgå till 3,6 miljarder pund nästa år. I år förväntas siffran landa på 3,3 miljarder pund, vilket är en ökning med 21 … Read more

Medieinvesteringar 2009 – Internet klarar sig bäst

Enligt IRMs senaste prognos kommer reklammarknaden att minska med 5 procent nästa år till följd av lågkonjunkturen. Totalt kommer medieinvesteringarna att upgå till 31,3 miljarder 2009, ner från 32,8 miljarder i år. Internetannonseringen förväntas öka med 7 procent under nästa år enligt prognosen. För övriga medier ser det tuffare ut. Dagspressen kommer totalt att tappa … Read more

Fortsatt tillväxt för annonseringen online

På grund av finsnakrisen så har eMarketer reviderat sin prognos för onlineannonseringen i USA. Enligt den nya progmosen kommer medieinvesteringarna online att uppgå till 25,7 miljarder dollar 2009. Det är 9 procent mer än vad som kommer att spenderas i år. I augusti, innan finanskrisen slog till på allvar, förutspådde eMarketer att tillväxten 2009 skulle … Read more

Internetannonseringen ökar med 23 procent i Frankrike

Enligt siffror från France Pub, som eMarketer publicerar, så kommer onlineannonseringen i Frankrike att omsätta 913 miljoner euro. En ökning med 23 procent jämfört med 2007. Dock minskar tillväxten för nätet i år, jämfört med förra året då var ökningen hela 35 procent. Även utomhus kommer att öka, men endast med 2 procent och alla … Read more

Internetannonseringen upp 20 procent

Internetannonseringen ökar med 20 procent jämfört med tredje kvartalet 2007, enligt den senaste pressreleasen från IRM. Av hela mediekakan, som omsatte 6,9 miljarder under kvartal 3,  svarar internet för 16,3 procent. Även TV-reklamen ökar (upp 5 procent) och står för 14 procent av medieinvesteringarna. Totalt ökade medieinvesteringarna med 2,2 procent under det tredje kvartalet jämfört … Read more

Internetannonseringen i Norge växer fortfarande, men långsammare

När de andra medierna minskar i Norge, fortsätter internet att trotsa nedgången. Det visar siffror från Mediebedriftenes Landsforening. I september ökade internetannonseringen med 2 procent sedan september 2007. Under januari till september är annonseringen på nätet uppe i 1,4 miljarder NOK, en ökning med 11 procent jämfört med med motsvarande period förra året. I september … Read more

Många prognoser blir det…

Förutom att göra egna prognoser har eMarketer sammanställt ett stort antal undersökningsföretags prognoser för internetannonseringen i USA i år och nästa år. Och trots att prognoserna spretar lite så ligger tillväxten i samtliga prognoser över 10 procent i år och nästa år. eMarketer pekar också på att tillväxten för de fyra stora portalerna – Yahoo!, … Read more

Internetannonseringen upp 21 procent i UK

Annonsmarknaden i Storbritannien omsatte nästan 9 miljarder pund (8,98 miljarder) under första halvåret 2008, enligt IAB UK (Internet Advertising Bureau). Det är en minskning med 0,7 procent jämfört med första halvåret 2007. Med undantag av internet så minskade medieinvesteringarna i alla stora medier och räknar man bort internet så minskade annonsmarknaden 4,6 procent. Under första … Read more

Annonseringen online upp 23 procent i år

Enligt en ny rapport från EITO (The European Information Technology Observatory) kommer den globala annonseringen online i år att öka med 23 procent. Enligt prognosen kommer de totala medieinvesteringarna uppgå till 31,7 miljarder euro. I Europa kommer ökningen att vara störst; upp 31 procent i år till 9,1 miljarder euro. USA är dock fortfarande den … Read more

Medieinvesteringar i UK

Nu i augusti publicerade Ofcom sin rapport “2008 UK Communications Market Report“. Det är deras femte rapport som täcker stora delar av medie- och kommunikationsmarknaden i Storbritannien. Bland annat rapporterar de om annonsmarknaden som under 2007 ökade med 6,3 procent. Det är den största ökningen sedan 2003. Det mesta av tillväxten stod internet för, som … Read more

25 miljarder dollar

I sin senaste prognos förutspår eMarketer att onlineannonseringen i USA kommer att uppgå till 24,9 miljarder dollar i år. Det är något lägre än deras prognos i mars som pekade på 25,9 miljarder dollar. Trots den något lägre prognosen är det fortfarande en ökning från 2007 med 15 procent. Och eMarketer tror att annonseringen online … Read more

Flera prognoser pekar på fortsatt kraftig tillväxt för onlineannonseringen

eMarketer har sammanställt ett par olika prognoser för den globala annonseringen online. Bland annat har man tittat på siffrorna från Bernstein Research som visar att totalt kommer annonsering på nätet att uppgå till 56 miljarder dollar i år. Det motsvarar en andel på 9,4 procent av all annonsering. Fram till 2012 kommer annonseringen online att … Read more

Medieinvesteringarna online upp 18 procent i USA under första kvartalet

Medieinvesteringarna online i USA ökade med 18,2 procent under det första kvartalet i år jämfört med motsvarande period 2007, enligt Interactive Advertising Bureau Europe (IAB) och PricewaterhouseCoopers. Tillväxten för ett år sedan (Q1-07 jämfört med Q1-06) var 26 procent. Källa: PricewaterhouseCoopers/IAB Internet Advertising Revenue Report Totalt uppgick internetannonseringen till 5,8 miljarder dollar under det första … Read more

Medieinvesteringarna i Tyskland fortfarande lägre än toppåret 2000

De totala medieinvesteringarna i Tyskland ligger fortfarande på en lägre nivå än toppåret 2000. Enligt ZenithOptimedia växte medieinvesteringarna i Tyskland från 16,1 miljarder euro 1996 till 20,0 miljarder euro 2000. Sedan kom lågkonjunkturen och medieinvesteringarna minskade; ner till 16,0 miljarder euro 2003. Från 2004 har annonseringen ökat och förra året landade annonseringen på 17,5 miljarder … Read more

Medieinvesteringar online: Europa närmar sig USA

Internetannonseringen i Europa (16 länder ingår i mätningen, se nedan) uppgick till 11,2 miljarder euro under 2007, enligt Interactive Advertising Bureau Europe (IAB) och PricewaterhouseCoopers. Det är en ökning från 2006 med 55 procent. Europa minskar därmed gapet till USA där annonseringen online växte 26 procent till 14,5 miljarder under 2007. Siffrorna från IAB visar … Read more

Internetannonseringen ökade 36 procent under 2007

De totala medieinvesteringarna ökade med 6 procent under 2007 jämfört med 2006, enligt de senaste helårssiffrorna från IRM som publicerades igår. Under 2007 uppgick medieinvesteringarna till nästan 32 miljarder kronor netto, vilket är en ökning med 1,7 miljarder från 2006. Siffrorna gäller medieutrymme och i dessa ingår inte produktionskostnader och annan marknadskommunikation som mässor, presentreklam … Read more

Internet större än TV redan nästa år

Siffror från The Internet Advertising Bureau (IAB) visar att internet stod för hela 15 procent av de totala medieinvesteringarna i Storbritannien 2007. I rapporten som de sammanställt tillsammans med PricewaterhouseCoopers och the World Advertising Research Centre hävdar de att Storbritannien har den mest utvecklade online-annonsmarknaden i världen. Förra året uppgick onlineannonseringen i Storbritannien till 2,8 … Read more