Hasta la vista baby”, ”Fuck you ashole”, och ”If it bleeds we can kill it.”  Ni gissad det. I dagens post har allas vår Arnold huvudrollen. Guvernören i Kalifornien vill nämligen skrota pappersläroböckerna till förmån för nedladdingsbara e-böcker. Dagens nyheter skriver att guvernören menar att internetaktiviteter som Facebook, Twitter och nedladdning av musik visar att unga människor är de första som lär sig nya teknologier online, och därför tycker han att internet även är bäst sätt att lära sig saker i skolan.

Helt ärligt, har han inte rätt? Jag menar vilken funktion fyller traditionella skolböcker i en tid som mer och mer baseras på digitala produkter och nätkunskap. De är dyra att producera, de kräver lagringsutrymme och går dessutom inte att uppdatera utan att trycka om hela upplagan. Kom på en anledning till att behålla tegelstenarna, I dare you:) Vi pratar mycket om skiftet mellan web 1.0 och 2.0, övergången från statiskt till dynamiskt och hur dialogen och interaktion blir allt viktigare, är det inte dags att vi verkligen börjar dra nytta av nätets dynamik där den verkligen behövs? Skolväsendet borde väl om något rida på nätets möjligheter för att effektivisera både utbildningen och det administrativa arbetet på skolan. Dessutom är de sociala verktygen perfekta verktyg för att skapa kommunikation mellan gränser och skolor?

Schwarzenegger har tydligen fått lite kritik eftersom det föreligger en misstanke om att den egentliga anledningen till införandet av hans digitala skolböcker är att spara pengar snarare än att effektivisera utbildningen. Fast helt ärligt, vad är det för åsikt? Det spelar väl ingen roll överhuvudtaget? Om han nu gör båda genom att digitalisera läromedlen är det väl fantastiskt! Dessutom är det ju faktiskt så att det inte bara är läroböckerna i sin fysiska form som förändras. Genom att mer och mer inkorporera sociala verktyg i våra utbildningar, från lågstadie till universitet, och låta elever arbeta med 2.0 -verktygen praktiskt och succesivt i utbildningen, kommer det att växa fram en starkare nätexpertis och generation som lättare ser fördelarna med nätet inom till exempel arbetsplatsen. Det är där den verkliga effektiviseringen ligger i framtiden, i förhållandet mellan webben och organisationen. Sociala medier och webbkompetens är inget man ska läsa i seperata kurser enligt mig. De ska vara en del av hela utbildningen och något eleven arbetar med konstant.

Lite mer läsning

Kultur och skola ska mötas på nätet

Internet för alla

Skola 2.0

Framtidens skola nu