ehh
Originally uploaded by jocke66.

Stockholm news ägdes väl aldrig av Bonniers?