Rekordsiffror för bloggar i UK

Hitwise har tittat på trafiken till bloggar i Storbritannien, som återigen nådde en ny toppnotering under förra veckan. Enligt Hitwise stod bloggarna för 1,19 procent av all trafik i Storbritannien under vecka 23-08.

blog traffic UK

Tittar vi sedan på månadssiffrorna i diagrammet nedan ser vi att marknadsandelen för bloggarna har ökat stadigt under de senaste tre åren. Även nyhetssajter har ökat under denna period. Men bloggarnas ökning är större, relativt sett. Under de senaste tre åren har trafiken till bloggarna ökat med 208 procent, jämfört med 70 procent för nyhetsajterna.

traffic to blogs ands news sites

Leave a Reply