Majoriteten av internetanvändarna i USA är kvinnor, enligt eMarketer. I år kommer 100,4 miljoner kvinnor och 93,5 miljoner män att vara online minst en gång i månaden. Det är 7 miljoner fler kvinnor än män online och kvinnorna kommer att fortsätta att vara i majoritet. Om fyra år kommer det att vara 9 miljoner fler kvinnor än män.

internetanvändare i usa fördelat på kön

I år kommer kvinnorna att utgöra 52 procent av internetpopulationen i USA. Och den andelen kommer att vara oförändrar de närmaste 4 åren, enligt eMarketer.

internetanvändare i usa fördelat på kön 2008

Yngre kvinnor är framförallt flitigare internetanvändare. Tittar vi endast på den vuxna befolkningen så är det fler män än kvinnor online; 68 procent av alla vuxna kvinnor jmf med 70 procent av alla vuxna män. Men tittar vi på hela befolkningen (3+ år) så ser det annorlunda ut. 68 procent av alla kvinnor använder internet minst en gång i månaden i år jämfört med 65 procent av alla män.

internetpenetartion i usa fördelat på kön, 2007-2012

Internetanvändningen kommer också att öka något större bland kvinnor än bland män. 2012 förutspår eMarketer att 74 procent av kvinnorna kommer att vara online minst en gång i månaden. För männen kommer motsvarande siffra vara 70 procent.